Raadsleden & Veiligheid

Partners

Handreiking screening gemeenteambtenaren beschikbaar

03-12-2021

Er is steeds meer aandacht voor het screenen van gemeenteambtenaren. Gemeenten wisselen vaker gevoelige informatie uit waardoor er zorgen kunnen ontstaan over integriteitsrisco’s of ongewenste beïnvloeding.

Als gemeente draagt u een grote verantwoordelijkheid voor een veilige en integere organisatie. De handreiking ‘Screening gemeenteambtenaren’ biedt overheden een routekaart om te komen tot een goede en zorgvuldige lokale screeningspraktijk.

Het inzetten van screening

Screening van ambtenaren, voorafgaand aan en/of gedurende het dienstverband, kan helpen bij het ondervangen van verschillende risico’s, die bijvoorbeeld betrekking hebben op het omgaan met vertrouwelijke informatie of belangenverstrengeling. Een screening kan leiden tot het nemen van bepaalde maatregelen of het vormt de basis voor een goed gesprek over integriteit. Dit kan betekenen dat iemand niet in dienst wordt genomen, maar ook dat bijvoorbeeld nadere afspraken worden gemaakt over welke bevoegdheden iemand wel en niet heeft of over hoe om te gaan met nevenfuncties die risico’s met zich meebrengen.

Gebruik van de handreiking

De handreiking geeft inzicht in met welke instrumenten u als gemeente aan de slag kunt en bundelt bestaand materiaal – handreikingen, leidraden, folders – over screening van ambtenaren. De handreiking is vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten en andere decentrale overheden die betrokken zijn bij werving en selectie en bij de borging van de lokale integriteit. In de handreiking wordt het gebruik van bepaalde instrumenten niet voorgeschreven. Het is de bedoeling dat u zich bewust wordt van het screeningsbeleid en met de gegeven handvatten dit zelf kan invullen.

Meer informatie