Raadsleden & Veiligheid

Partners

Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing

04-06-2021

De VNG heeft veel vragen gekregen over de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In een korte paper heeft de VNG uiteengezet welke overwegingen u mee kunt nemen bij de beslissingen die de Raad moet nemen rondom de Omgevingswet.

De datum van 1 juli 2022 valt halverwege het jaar en kort nadat nieuwe raden (en colleges) van start zijn gegaan. In dit memo pleit de VNG voor het vasthouden van de bestaande planning met als fictieve eindstreep de 'oude' invoeringsdatum.

Meer informatie