Raadsleden & Veiligheid

Partners

Podcast Omgevingswet: De rol van de programmamanager

05-10-2021

De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om een kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken. In de nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Peter Commissaris, programmamanager invoering Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Ondersteuning van de Raad

Samen hebben zij het over de rol van de programmamanager in de ondersteuning van de Raad. Commissaris vertelt onder meer wat voor puzzels hij als programmamanagers probeert op te lossen, welke rol hij heeft bij het in positie brengen van de Raad en wat er speelt bij de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts over de Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen.

Meer informatie