Raadsleden & Veiligheid

Partners

Van DHW naar Alcoholwet: de belangrijkste wijzigingen

06-05-2021

De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Zo kan de gemeente met de wet bijvoorbeeld een alcoholoverlastgebied aanwijzen wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

De nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen, betreffen verder:

  • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.
  • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.
  • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.

Publicatie Alcoholwet en Alcholbesluit

De tekst van de Alcoholwet is op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. Het bijbehorende Alcoholbesluit verkeert in de afrondende fase. De wet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in werking.

Gevolgen voor Model-APV en Modelverordening leges

De artikelen in Model-APV van de VNG zijn aangepast aan de Alcoholwet. Ook de Modelverordening leges wordt in die zin gewijzigd. De VNG verzond op 4 mei een ledenbrief met uitleg.

== Downloads ===