Raadsleden & Veiligheid

Partners

Positie raadsleden en wethouders: belangrijke ontwikkelingen

08-12-2021

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld waarmee zittende en aankomende gemeenteraadsleden worden geĂŻnformeerd over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun (rechts)positie. De brief gaat in op thema's als bestuurlijke integriteit, ondermijning en weerbaar bestuur.

Met deze informatie willen we raadsleden en wethouders beter in staat stellen om hun bijzondere ambt te vervullen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • de rechtspositie van politieke ambtsdragers
  • bestuurlijke integriteit
  • ondermijning
  • desinformatie
  • weerbaar bestuur
  • sterke lokale democratie

In de ledenbrief besteed de VNG op hoofdlijnen aandacht aan deze 6 onderwerpen. De bijlage bij de brief geeft meer uitgebreide informatie.

Meer informatie