Raadsleden & Veiligheid

Partners

Burgemeester mag pand sluiten bij corona-uitbraak

15-03-2021

Een burgemeester krijgt de bevoegdheid om een pand tijdelijk sluiten bij een corona-uitbraak. Als een beheerder of eigenaar zijn pand op advies van de GGD niet wil sluiten, kan de burgemeester dat doen.

Om dit mogelijk te maken wordt een artikel toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Infectiehaard

Bij een corona-uitbraak in bijvoorbeeld een kantoorpand, kan de GGD adviseren dat deze locatie tijdelijk gesloten. Dit moet ervoor zorgen dat de infectiehaard op die plaats uitdooft. Er is sprake van een uitbraak als:

  • minstens 3 personen besmet zijn geraakt met corona die met elkaar in verband kunnen worden gebracht
  • een specifieke locatie de meest waarschijnlijke besmettingsbron is
  • er aanwijzingen zijn dat het overdragen van het virus op andere mensen nog gaande is op die plaats

De GGD stelt dit vast, mede op basis van het bron- en contactonderzoek. De tijdelijke sluiting van een pand is een aanvulling op de maatregelen van isolatie en quarantaine.

Burgemeester moet goede afweging maken

Sluiting is alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen niet volstaan en de sluiting proportioneel is. De burgemeester betrekt bij zijn afweging naast het advies van de GGD, de aard van de locatie, de aard van de activiteiten op de locatie en het aantal bij de sluiting betrokken personen. Woningen, religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen, en een aantal andere gebouwen zijn expliciet uitgezonderd. De maximale duur waarop een locatie gesloten kan worden is 10 dagen.

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie opver sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak op de website van de Rijksoverheid
  • Via de wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) kan een burgemeester al een pand sluiten waar handel in drugs plaatsvindt. In het dossier Drugsbeleid van het CCV lees je hier meer over.