Raadsleden & Veiligheid

Partners

'Gemeenschappelijke regelingen hollen positie raad uit'

16-12-2021

Een forse meerderheid van de raadsleden vindt gemeenschappelijke regelingen een bedreiging voor de lokale democratie. Raadsleden zien zichzelf vooral als controleur van gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is het overgrote deel ontevreden over de mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden.

Raadsleden vinden dat de invloed van de gemeenteraad wordt uitgehold. Dit blijkt uit onderzoek van de de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Gemeentelijke taken in regionale samenwerking en rol raadsleden

Door het rijk zijn steeds meer taken aan gemeenten overgedragen, deze taken kunnen zij vaak uitsluitend in samenwerking uitvoeren. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 3 op de 10 raadsleden zichzelf als opdrachtgever beschouwt van taken in regionale samenwerking, slechts 1 op de 10 vindt dat zij de baas zijn over regionale taken. Raadsleden zien zich daarom vooral als controleur op gemeenschappelijke taken, ze klagen daarbij over een gebrek aan informatie. Raadsleden vinden ook ook dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om wethouders ter verantwoording te roepen over de gemaakte afspraken in de regio.

Sturen en controleren op regionale samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat raadsleden meer aan het stuur moeten zitten, ook van taken in de regio. De vereniging maakte een handreiking 'Grip op regionale samenwerking' die uitlegt hoe een gemeenteraad kan sturen en controleren op regionale samenwerking.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te versterken, wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het wetsvoorstel is begin juni door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. De VNG bracht een position paper uit over de wetswijziging.

Meer informatie