Raadsleden & Veiligheid

Partners

Risicoanalyse voor kandidaat-wethouder nog niet verplicht

17-12-2021

De minister van BZK heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een voorstel over een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders niet indient. Reden hiervoor is het op 3 november 2021 vastgestelde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, dat zeer kritisch is.

De Raad van State heeft fundamentele kritiek op zowel de inhoud als de wettelijke vormgeving van de risicoanalyse. Ook de VNG had grote bedenkingen bij de waarborgen voor kandidaat-wethouders.

Fundamentele kritiek Raad van State

De minister van BZK heeft het advies van de Raad van State op 6 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Zo is onduidelijk hoe de vertrouwelijkheid gewaarborgd kan worden als de gemeenteraad hierover in openbaarheid beraadslaagt. Dit klemt te meer nu kandidaat-bestuurders op basis van dit wetsvoorstel niet kunnen weten wat van hen gevraagd zal worden en welke waarborgen gelden. Het voorstel doet daarmee afbreuk aan de rechtszekerheid voor beoogde bestuurders.

Op weg naar een wetsvoorstel met waarborgen

Om aan de kritiek van de Raad van State tegemoet te komen, gaat de minister van BZK in overleg met de koepels een zelfstandig wetsvoorstel over de verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders voorbereiden. De tijd ontbreekt om dit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op een zorgvuldige wijze te regelen. De minister van BZK heeft de burgemeesters opgeroepen om bij de benoeming van nieuwe wethouders gebruik te maken van de in 2019 door BZK uitgebrachte Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders.

Meer informatie