Raadsleden & Veiligheid

Partners

Krijg meer grip op de impact van digitalisering

19-04-2021

Slimme lantarenpalen, bewakingscamera's op straat. Iedereen heeft te maken met de digitalisering van de leefomgeving. Hoe ga je daar als raadslid mee om? Om raadsleden te ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen is er de handreiking 'Digitalisering in beeld'.

Maatschappelijke impact

Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving. Uit onderzoek van het Rathenau Instituut bleek dat raadsleden moeite hebben de maatschappelijke impact van digitalisering te overzien. De uitgave ‘Digitalisering in beeld, denkgereedschap voor raadsleden’ biedt raadsleden praktische hulp bij het stellen van politieke vragen en vragen over waarden.

== Vragenkaarten ===
Zo staan er in de politieke vragenkaarten voorbeeldvragen die raadsleden kunnen stellen over het gebruik van data en ict in en door de gemeente. De publicatie bevat ook een overzicht van vragen over waarden waarmee raadsleden hun eigen standpunten en die van anderen kunnen onderzoeken.

De uitgave is ontwikkeld door Democratie in Actie in samenwerking met De Argumentenfabriek, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers

Downloads