Raadsleden & Veiligheid

Partners

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022; handig hulpmiddel tegen criminaliteit

20-07-2021

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2022, maar de lokale politieke partijen zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen zoals het samenstellen van de kieslijsten. Dit is een belangrijk moment om de integriteit van de potentiële raadsleden te toetsen, ook vanuit het oogpunt van ondermijning.

Integriteit en gedragscode

Het onderwerp integriteit is onderdeel van de gemeentewet, waarin staat beschreven wat je als raadslid wel en wat je niet mag. Aanvullend daarop heeft iedere gemeenteraad doorgaans een gedragscode waarin staat beschreven hoe je omgaat met bijvoorbeeld schenkingen.

Een nieuw raadslid moet bij aantreden allerlei informatie overleggen, waaronder verklaringen dat men in de desbetreffende gemeente woont en informatie over de nevenwerkzaamheden. Het is de taak van de gemeenteraad zelf om hier vervolgens kritisch naar te kijken.

Instrumenten

De Toolbox voor gemeenteraadsverkiezingen kan hierbij een handig hulpmiddel zijn; in de aanloop naar de verkiezingen, maar ook daarna. Deze biedt een overzicht van de instrumenten, tips en voorbeelden die kunnen worden ingezet om de integriteit van de nieuwe raad te vergroten en later te borgen. Aan de hand van een tijdlijn wordt gelijk duidelijk wanneer en door wie welke instrumenten inzetbaar zijn.

Links