Raadsleden & Veiligheid

Partners

Advies en tips over formeren in een gemeente

20-12-2021

Komend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen begint het formatieproces. Als het goed is, gaan daar de nodige voorbereidingen aan vooraf.

In een korte notitie, in de vorm van een stappenplan, geven prof. dr. Joop van den Berg (hoofddirecteur van de VNG van 1996-2002), Joan Smithuis en Hub van Wersch advies en tips hoe je een formatie het beste aan kunt pakken.

Hulpmiddel voor politici en ambtenaren

De notitie is bedoeld als eenvoudig en handzaam hulpmiddel: voor politici maar ook voor betrokken ambtenaren. VNG Magazine sprak met Joop van den Berg over de notitie.

Meer informatie