Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe podcast over de Raad en de Omgevingswet

21-06-2021

Er is weer een nieuwe podcast verschenen over de Raad en de Omgevingswet. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden.

Kaderstellende rol

De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om een kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken.

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts over de Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen.

Links

Alle podcasts zijn beschikbaar via de website van de VNG