Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kernbeleid Veiligheid geactualiseerd

25-03-2021

Het veiligheidsdomein is enorm in beweging. Voor raadsleden is het soms lastig om het overzicht te behouden. In deze vernieuwde versie van Kernbeleid Veiligheid zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt, zodat op een goede manier kan worden ingespeeld op het lokale veiligheidsbeleid.

Opzet van het Kernbeleid

Het Kernbeleid Veiligheid definieert het integrale veiligheidsterrein, brengt partijen bij elkaar en heeft een uitgewerkt stappenplan voor de voorbereiding, vaststelling en operationalisering van een solide meerjarig veiligheidsbeleid.

Verder zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt. Bij elk veiligheidsthema worden onder meer de rol van de gemeente, partners in de aanpak en mogelijke maatregelen benoemd. Daarnaast zijn per thema verwijzingen opgenomen naar websites, modellen, goede voorbeelden.

Actuele thema's

De methode is nu voor de zesde keer geactualiseerd. In elke editie worden ook enkele actuele strategische, overstijgende thema’s behandeld. In deze editie is gekozen voor de thema’s ‘Gedigitaliseerde criminaliteit’, ‘Zorg en Veiligheid’ en ‘Informatiepositie’. Ook komen de eerste ervaringen aan de orde die met de aanpak van Covid-19 zijn opgedaan.

Meer informatie