Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gezamenlijke inspanning moet noodopvang voorkomen

25-08-2021

De staatssecretaris van JenV heeft een brief gestuurd aan de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Daarin roept ze hen samen met de minister van BZK op om te helpen de opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op uitplaatsing van statushouders in te lopen.

Verder heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer laten weten dat zij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gevraagd om, in goed overleg met gemeenten, de inzet van noodopvang voor te bereiden. De verhoogde instroom uit onder meer Afghanistan maakt dit noodzakelijk.

Gezamenlijke opgave

In de brief aan onder andere colleges van B en W wordt nader ingegaan op de context van de situatie en welke gezamenlijke inzet nodig is. De bewindspersonen vragen provinciale regietafels om zo spoedig mogelijk bijeen te komen om de ontstane situatie te bespreken. Gezamenlijk kan worden gezocht naar oplossingen voor zowel de opvang van asielzoekers als een versnelde uitstroom van vergunninghouders uit de AZC’s naar de gemeenten.

Opvangketen onder grote druk

De opvangcapaciteit van het COA staat om verschillende redenen onder grote druk. Uit landen zoals Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije komen toenemende aantallen mensen die een veilig onderkomen zoeken in Nederland. Steeds meer nareizigers arriveren die eerder niet ons land konden bereiken door de internationale reisbeperkingen.

Verder is door onder andere Covid uitplaatsing naar landen van herkomst en Schengenlanden vertraagd. Daarnaast is er onvoldoende woonruimte beschikbaar voor mensen met een verblijfsvergunning en andere aandachtgroepen, waardoor de huisvesting van mensen die in ons land mogen blijven achterblijft.

Duurzaam en integraal

De VNG pleit ervoor dat de inzet en investeringen gericht zijn op een duurzame en integrale oplossing. Bij de uitplaatsing moet rekening worden gehouden met huisvestingsopgaven van alle aandachtgroepen. Denk aan jongeren, uitstroom vanuit de jeugdzorg, GGZ en spoedzoekers, zoals arbeidsmigranten en gescheiden ouders met kinderen.

Vanwege het nijpende woningtekort en onvoldoende financiële middelen is dit een enorme opgave voor gemeenten en woningcorporaties. De brief geeft een aantal mogelijkheden waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Daarbij heeft het natuurlijk de voorkeur om te investeren in vergunninghouders die in de gemeenten gaan wonen in plaats van in de (crisis)noodopvang.

Meer informatie