Raadsleden & Veiligheid

Partners

Derde deel raadsleden: onvoldoende aandacht voor ondersteuning bij agressie en geweld

27-10-2021

Een op de vijf raadsleden geeft aan dat er binnen de gemeenteraad voldoende aandacht besteed wordt aan hoe om te gaan met agressie, intimidatie en geweld tegen raadsleden. 39 Procent geeft aan neutraal te zijn en een derde van de raadsleden vindt dat er onvoldoende aandacht voor is.

Dit blijkt uit het representatief uitgevoerde onderzoek van Overheid in Nederland onder 948 raadsleden dat in opdracht van het Ondersteuningsteam (Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Wethoudersvereniging) Netwerk Weerbaar Bestuur is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd met als doel om helder te krijgen hoe raadsleden oordelen over de ondersteuning bij agressie, intimidatie en geweld. Een gelijksoortig onderzoek is uitgevoerd onder burgemeesters en wethouders.

Familie

Ruim veertien procent van de raadsleden die zijn lastig gevallen heeft persoonlijke ondersteuning gezocht bij collega raadsleden, familie, politie of bij een medewerker van de griffie. Een meerderheid van de raadsleden (64%) geeft aan tevreden te zijn met de ondersteuning die zij bij agressie en geweld krijgen. Zij geeft aan dat het bespreekbaar maken van belang is en dat er meer voorlichting, advies en training over dit onderwerp mag komen. “Er is behoefte aan meer ondersteuning en communicatie. Zeker voor nieuwe raadsleden”, zo staat in het rapport te lezen.

Aangifte

De aangiftebereidheid blijft laag. Van de raadsleden die te maken hebben gehad met agressie heeft 30 procent niets gedaan. Een kwart heeft melding gemaakt en slechts elf procent van de raadsleden die zijn lastig gevallen, heeft aangifte gedaan. Het lijkt er op dat raadsleden agressie en intimidatie nog steeds als vanzelfsprekend te vinden dat bij het raadswerk hoort. “Ik vond het niet zwaar genoeg en bovendien onbewijsbaar”, zegt een raadslid in de een toelichting. “Ik heb er niets mee gedaan want posts en bedreiging op Facebook worden gezien als ‘vrijheid van meningsuiting’.”

Stopgesprek

Tegelijkertijd laten een heleboel raadsleden het er niet bij zitten. Een op de vijf raadsleden geeft aan een zogeheten stopgesprek te voeren of te laten voeren met de veroorzaker, of ondersteuning te zoeken. Er wordt melding gedaan bij de griffie en de burgemeester. En er wordt in eigen kring over gesproken. “Ik praat er over thuis en met de fractie. Als het te gek wordt, zal ik melding maken.”

Verbeterpunten

Raadsleden geven aan dat er meer aandacht mag worden besteed aan het verbeteren van de ondersteuning. Vooral de bekendheid ervan mag hoger. Meer voorlichting, advies en training wordt daarom gewenst. “Duidelijke communicatie waar ondersteuning te halen valt.” Betere vindbaarheid van de ondersteuning is ook gewenst. “Bij deskundige ondersteuning is een bereikbaarheid, vindbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van belang en zal een helder protocol of stappenplan helpend zijn.”. Raadsleden zijn vooral op zoek naar meer begrip en een luisterend oor. “Wanneer het nodig is, weet ik zeker een luisterend oor te vinden bij onze griffier en die zal absoluut stappen ondernemen.”

Downloads