Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG-inbreng voor debat over verkeersveiligheid

29-11-2021

De vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat spreekt op 2 december over verkeersveiligheid. Voorafgaand heeft de VNG enkele voor gemeenten belangrijke onderwerpen onder de aandacht gebracht bij de woordvoerders mobiliteit.

In de inbreng voor het commissiedebat gaat de VNG in op de volgende onderwerpen:

  • 30 km/u binnen de bebouwde kom vraagt meer dan alleen weginrichting
  • Meer ondersteuning voor gemeenten bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
  • Meer zicht op risico’s door betere beschikbaarheid van data
  • Meer inzet op verkeershandhaving en uitbreiden van de BOA-pilot
  • Het kader voor lichte elektrische voertuigen moet bruikbaar zijn voor alle gemeenten

Meer informatie