Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Raad op Zaterdag 2013

01-03-2013

In 2013 staan er twee regiocongressen voor raadsleden op de agenda. Onder de noemer Raad op Zaterdag verzorgt de VNG deze bijeenkomst op 9 maart plaats in Zwolle en op 13 april is ’s-Hertogenbosch.

Doelgroep

Raad op Zaterdag is bedoeld voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers. Ook griffiers en griffiemedewerkers zijn van harte welkom. Raad op Zaterdag is een mooie gelegenheid om raadsleden uit andere gemeenten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de dag kunt u verschillende workshops volgen.

Workshopronde 1

1. Het financiële roer in handen
2. Hoe pakt u uw rol als raad(slid) in de veranderende samenleving?
3. Actualiteit rondom de Participatiewet
4. Terugblik op de raadsperiode: wat is uw politieke balans?
5. Integriteit: voorbij de 'dilemma training'
6. Slim Samenwerken: wat heeft de raad te zeggen?

Workshopronde 2

1. Transitie AWBZ naar de Wmo: wat betekent dit voor uw gemeente?
2. Hoe beïnvloedt de raad het lokaal woonbeleid?
3. Interbestuurlijk toezicht: de toezichthouder dat bent u
4. Strijd en samenspel in de raad
5. Goed voorbereid op de transitie jeugdzorg
6. Zichtbaar zijn als raadslid via effectieve communicatie
== Kosten en inschrijven ===
Deelname aan de Raad op Zaterdag kost 30 euro. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven op de website van de VNG

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.