Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Integrale Veiligheidsmonitor 2013

02-01-2013

Wat is de stand van zaken rond de Integrale Veiligheidsmonitor? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft in een brief aan haar leden over de doorontwikkeling en de procedure voor deelname in 2013.

De Integrale Veiligheidsmonitor is een jaarlijks onderzoek naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap. Ook thema’s als de leefbaarheid en overlast in de buurt, respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden onderzocht.

Wijzigingen

Er zijn in 2013 een aantal wijzigingen ten opzichte van vorige edities:

  • De wijze waarop veldwerk wordt uitgevoerd is aangepast.
  • De vragenlijst is verbeterd.
  • Het afnemen van enquêtes gebeurd alleen nog via internet of papieren vragenlijst.

Deadline deelname

Gemeenten en/of regio’s dienen uiterlijk 1 april bij I&O Research of Bureau Veiligheidsmonitor aan te geven dat ze willen deelnemen. Op veiligheidsmonitor.nl staat een schema met de verdere stappen en bijbehorende data.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.