Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

VOCHoorn pleit voor meer maatregelen tegen fietsdiefstal

02-04-2013

De raadsfractie van VOCHoorn heeft het Hoornse college van B&W vragen gesteld over de toename van fietsdiefstal in de gemeente. Volgens de fractie moet er meer gedaan worden om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.

Aanleiding voor de vragen is een onderzoek van RTL Nieuws. Dat wees uit dat de aantallen van de meeste vormen van criminaliteit in Hoorn niet veel af te wijken van de landelijke cijfers, met uitzondering van fietsdiefstal. Volgens deze cijfers bleek dat er in de gemeente Hoorn In 2012 627 fietsen werden gestolen (88 per 10.000 inwoners), tegen 524 fietsen in het jaar ervoor (73 per 10.000 inwoners).

In andere gemeenten van ongeveer gelijke grootte in Noord-Holland, nam het aantal fietsdiefstallen juist af. “Een nieuwe fiets kost zo’n 600 euro en hiermee komt de jaarlijkse schade voor onze inwoners al gauw op 375.000 euro”, zo stelt de fractie.

VOCHoorn wijst daarnaast ook op een krantenbericht over de daling van fietsdiefstal in Nederland. In drie jaar tijd zou het aantal fietsdiefstallen landelijk gedaald zijn van 735.000 naar 450.000. Het artikel vermeldt dat met name in steden waar politie en gemeente een stringente aanpak hebben ingevoerd, de diefstal van fietsen sterk is afgenomen. De samenwerkende organisaties zijn gemeente, ANWB, het Openbaar Ministerie, verzekeraars en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben al vaker aangedrongen op maatregelen, die fietsdiefstal tegengaan. Het College heeft hierop ook actie ondernomen. “Maar gelet op de cijfers, bepaald niet voldoende”, aldus VOCHoorn.

De fractie van de VOCHoorn heeft de volgende vragen gesteld:

  • Kent u deze cijfers en komen deze overeen met de cijfers die u bekend zijn uit officiële bronnen, bijvoorbeeld van politiezijde?
  • Zo ja, waarom moesten wij deze cijfers uit de media vernemen en zijn deze ons niet eerder verstrekt?
  • Bent u het met ons eens dat deze toename van fietsendiefstallen op korte termijn om maatregelen vraagt, met name omdat de fietsendiefstallen landelijk significant dalen, terwijl deze in Hoorn juist stijgen?
  • Kent u de kennelijk succesvolle aanpak van onder meer Utrecht?

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.