Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Terugblik deelcongres raadsleden over decentralisaties

06-06-2013

'De decentralisaties zijn geen projecten op zich of technisch-organisatorische veranderingen. Het gaat om fundamentele uitingen van een betere relatie tussen burgers en overheid en andere professionals.' Dat betoogde Bart Eigeman bij het deelcongres 'De raad aan het roer', onderdeel van het VNG-Jaarcongres 2013.

Met zijn ervaring als wethouder Talentontwikkeling in ’s-Hertogenbosch en als leider van de 'Bende van Bart' stond Eigeman stil bij de grote omslag waar gemeenten voor staan.

De juiste steun

Eigeman: 'De juiste steun geven op de juiste tijd op de juiste plek voor kinderen en volwassenen is belangrijk. Gemeenten geven dit vorm met inwoners, professionals, maatschappelijke partijen, werkgevers en uitvoeringsinstellingen'.

Zelf aan het roer

Josee Gehrke (griffier De Wolden en VNG-bestuurslid) lichtte toe hoe raden zélf aan het roer kunnen staan bij de informatieverwerving over de nieuwe taken:

'Naast de inhoud die het college biedt, kunnen raden zich actief laten voeden door inwoners, platforms en instellingen. Juist nu er landelijk nog beperkte duidelijkheid bestaat, kan de raad deze tijd goed benutten door bijvoorbeeld op werkbezoek te gaan waarbij vragen centraal staan die aansluiten bij wat er leeft bij de doelgroepen en organisaties.'

Overige prestentaties

Hester Tjalma (VNG) en Nico van Jaarsveld (raadslid Leiderdorp) gingen in op het thema 'samenwerking en decentralisaties'. Hans Blom (MEE plus) zette uiteen wat uitvoeringsorganisaties van gemeenten én raadsleden nodig hebben.

VNG-medewerkers beantwoordden tijdens een Meet&Greet vragen van deelnemers over de nieuwe taken op het terrein van jeugd, werk en zorg.

Meer informatie

'De raad aan het roer' werd georganiseerd door het VNG Raadsledenprogramma, het VNG Programmabureau, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en Raadslid.nu. Kijk voor meer informatie op de site van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Hier vindt u de presentaties en het spoorboekje ‘De raad in stelling' (een publicatie van de griffiers van Westerveld, De Wolden en Meppel).

Meer raad...

Wilt u als raadslid meer weten over de decentralisaties? Kom dan 21 september naar de Raad op Zaterdag bij de VNG in Den Haag. Of bezoek dit najaar een van de raadsledenbijeenkomsten ‘Op weg naar de raadsverkiezingen’. Kijk voor meer informatie op www.vng.nl/raadsleden. Hier vindt u ook de nieuwe Raadgevers over de decentralisaties: factsheets met bondige informatie speciaal voor raadsleden.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.