Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

‘Betrek raadsleden bij driehoeksoverleg’

14-11-2013

Gemeenteraadsleden stonden bij regiopolitie al op grote afstand en deze positie dreigt verder te verslechteren. Dit stellen onderzoekers van Onderzoeksbureau LokaleZaken in hun rapport ‘Driehoeken: overleg en verhoudingen’. De auteurs raden aan om in elke gemeente ten minste één keer per jaar een driehoeksoverleg te houden, in aansluiting op een raadsvergadering.

Het driehoeksoverleg is steeds meer gecentraliseerd. Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen voor de lokale politiek-bestuurlijke inbedding van de politie. De onderzoekers vinden het bijvoorbeeld onwenselijk dat driehoeksoverleggen in het nationale politiebestel over het algemeen tamelijk besloten zijn. Dat maakt politiek-maatschappelijke controle op de politie lastiger.

Openbaarheid van het driehoeksoverleg

De onderzoekers bepleiten openbaarheid van het driehoeksoverleg op het niveau van de tien politie-eenheden én openbaarheid van vergaderstukken en notulen op het niveau van het driehoeksoverleg binnen de 43 districten. Door in elke gemeente eens per jaar een driehoeksoverleg te houden, worden politiechefs en officieren van justitie gedwongen om op lokaal niveau verantwoording af te leggen.

Inbreng van gemeenteraden

Tegelijkertijd biedt het de burgemeester en raadsleden de kans om hun steun, zorgen of kritiek te uiten. Juist de inbreng van gemeenteraden kan burgemeesters op het spoor zetten om een goed lokaal politiebeleid te bepalen, aldus de onderzoekers.

Invloed uitoefenen

Deze kansen zijn mogelijk geworden doordat het gemeentelijke veiligheidsbeleid de afgelopen tien jaar is versterkt. Burgemeesters beschikken over informatie en veiligheidsambtenaren. Dat is een goede basis om in het driehoeksoverleg invloed uit te oefenen op de politie. Dat maakt het mogelijk het politiebeleid af te stemmen op hun werkgebied en op het bestuurlijke veiligheidsbeleid.

Politie besturen

Er is op dat schaalniveau (vrije) politiesterkte beschikbaar, hetgeen (bestuurlijke) gezagsdragers de ruimte geeft om de politie te besturen. Die ruimte is er vaak minder op het niveau van afzonderlijke gemeenten. Burgemeesters zien daardoor voordelen in samenwerking en overleg op het niveau van basisteam of district. Bovendien houden criminelen of overlastgevers zich ook niet aan gemeentegrenzen.

Voorbeeld: aanpak georganiseerde misdaad

Een voorbeeld van deze kansen en bedreigingen voor de politiek-bestuurlijke inbedding is de aanpak van de georganiseerde misdaad. Dit gebeurt vandaag de dag integraal, dus ook door het lokaal bestuur. Dat is volgens de onderzoekers pure winst. Het politiek-maatschappelijke debat zou echter gebaat zijn bij meer openbare analyses op districtsniveau (met vertrouwelijke bijlagen), zodat het politieke debat en de integrale aanpak daarop gericht kunnen worden.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.