Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Houten neemt werkzaamheden boa’s onder de loep

17-07-2013

De gemeente Houten heeft een notitie opgesteld die inzicht geeft in de inzet en werkzaamheden van de door de gemeente aangestuurde boa's. De notitie werd opgesteld op verzoek van de CDA-fractie.

Taken

De taken van de boa's kunnen op hoofdlijnen worden verdeeld in taken op het gebied van de algemene plaatselijke verordening (APV), de wet Mulder en het uitoefenen van bestuursdwang. Deze taken omvatten circa 95% van de werkzaamheden. Daarnaast houden de boa's toezicht op de markt.

Controles

In 2012 zijn gemiddeld drie boa's fulltime actief geweest. Zij voerden circa tweeduizend controles uit zoals afhandeling van meldingen die bij de gemeenten zijn binnengekomen. Het ging vooral om te lang geparkeerde aanhangers, gedumpt afval, parkeeroverlast en dergelijke.

Dagrapporten

Op basis van hoofdzakelijk de dagrapporten van de boa's komen een aantal hoofdtaken naar voren: het controleren van voertuigen op aanwezigheid van een parkeerschijf en het verstrijken van de parkeertijd (30%), handhaving hondenbeleid (20%), surveilleren (20%), parkeren in de openbare ruimte (15%), evenementen (10%) en de aanpak van weesfietsen/fietswrakken en woningontruimingen (5%)

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.