Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

ChristenUnie Hoogeveen wil convenant over jongeren en alcohol

17-10-2013

De ChristenUnie Hoogeveen wil dat de gemeente actief beleid voert om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol nuttigen. De partij stelt daarom in een motie voor om convenanten te sluiten met onder andere sportverenigingen, winkels en slijterijen. Daarnaast wil de partij dat er een meldpunt komt waar mensen (anoniem) melding kunnen maken van geconstateerde overtredingen.

Goed moment

De partij dient de motie in tijdens de raadsvergadering van vanavond. “Een gezond jong brein én alcohol gaan niet samen. Per 1 januari wordt de alcoholleeftijd verhoogd naar 18 jaar. De verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar is een goed moment om in te zetten op een afname van alcoholgebruik bij jongeren,” aldus ChristenUnie-raadslid Gert Vos.

Certificaat

De ChristenUnie wil dat de gemeente heldere afspraken maakt met alle verenigingen, instellingen en winkels over alcoholverstrekking en –verkoop aan jongeren. Doel van het voorstel is dat al die partijen een verantwoord alcoholbeleid doorvoeren en dat ze beseffen dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn. Verenigingen en dorps- en buurthuizen die zich houden aan de spelregels krijgen wat de ChristenUnie betreft het certificaat “Alcoholbewuste instelling/vereniging”.

Voorkomen belangrijker dan handhaven

“Sportclubs, maar ook wijk- of dorpshuizen zijn vaak dé plek waar jongeren, zonder toezicht, in aanraking komen met alcohol”, aldus Gert Vos. “ Daarom is het belangrijk dat er gedragsregels worden afgesproken, zodat we meer werken aan voorkomen en naleven van afspraken dan op controle en handhaving. Voorkomen is daarbij van veel groter belang dan controle en het uitdelen van boetes. Dan is het kwaad al geschied. We hoeven daarom ook niet te wachten tot 1 januari. Met preventie en het sluiten van convenanten kan de gemeente direct aan de slag.“

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.