Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Raad Kampen wil deelnemen aan Burgernet

18-11-2013

De gemeenteraad van Kampen heeft het college van B en W donderdag opgedragen om begin volgend jaar te komen met een voorstel om deel te nemen aan Burgernet. Kampen is een van de laatste zes Nederlandse gemeenten die nog niet zijn aangesloten op dit veiligheidsnetwerk.

Mensen actief betrekken

Tijdens de begrotingsbehandeling 2014 in de gemeenteraad werd de motie Deelname Burgernet, die de fracties van de PvdA en GroenLinks hadden ingediend, met algemene stemmen aangenomen.

De motie roept het college op om in het eerste kwartaal van 2014 met een voorstel naar de raad te komen om daadwerkelijk aan Burgernet deel te nemen. De indieners gaat het er vooral om dat mensen actief betrokken worden bij de veiligheid in hun omgeving en dat zij zich daar mede verantwoordelijk voor voelen.

Alternatief

Hoewel burgemeester Bort Koelewijn het effect van Burgernet erkent, raadde hij de raad af om de motie aan te nemen. Hij heeft niet alleen een financieel bezwaar. Ook denkt hij dat de communicatie met social media zo’n grote vlucht neemt dat er misschien al snel een beter alternatief komt.

De raad wil hier echter niet op wachten. Raadslid Irma van der Sloot van GroenLinks vindt het argument dat de aansluiting op en de exploitatie van Burgernet kosten met zich meebrengt eenzijdig. "Dit is typisch een geval waarin de kosten voor de baten uit kunnen gaan. Met Burgernet kun je ook misdrijven als vandalisme helpen oplossen."

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.