Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Terugkoppeling VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

18-11-2013

Het veiligheidsbeleid moet integraler worden, bijvoorbeeld door een koppeling aan te brengen met het sociale domein. Dat is een van de uitkomsten van de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid op 14 november. De vergadering stond grotendeels in het teken van een brainstorm over de gemeentelijke agenda Veiligheid 2014 – 2018.

Professor Marcel Boogers van de Universiteit Twente verzorgde tijdens de vergadering een presentatie die interessante discussiepunten opleverde. Uitgangspunt voor de nieuwe bestuursperiode is de kracht van gemeenten, de VNG is daarbij accommoderend. De lokale praktijk is eveneens uitgangspunt voor een pro-actieve belangenbehartiging, in plaats van de nu veelal reactieve opstelling ten opzichte van rijksinitiatieven.

Politieprioriteiten

De commissie besprak tevens het voorstel van de regioburgemeesters en het college van procureurs-generaal voor de politieprioriteiten voor de komende vier jaar. De commissie benadrukte dat het aantal landelijke prioriteiten zo beperkt mogelijk moet zijn en onderwerpen moet betreffen die alleen landelijk kunnen worden aangepakt, zoals cybercrime en kinderporno. Een beperkt aantal landelijke prioriteiten geeft de politie decentraal meer ruimte om zich te richten op lokale prioriteiten.

Operationele regie

Een document van de politie en de VNG over de uitgangspunten voor de operationele regie bij toezicht en handhaving in de openbare ruimte, is door de commissie positief ontvangen. Volgens de commissie bevat het voorstel een goede balans tussen de verantwoordelijkheden van de politie en de gemeente voor hun eigen organisatie enerzijds en afstemming en samenwerking tussen beide anderzijds.

Ten slotte nam de commissie met instemming kennis van de onlangs uitgebrachte geactualiseerde versie van de methode Kernbeleid Veiligheid.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.