Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Onveilige regio vergroot druk op Breda

21-01-2013

Buurgemeenten van Breda kampen met problemen met (groepen) jongeren, drugsproblematiek en criminele motorclubs. De problemen hebben ook zijn weerslag op de gemeente Breda zelf.

Dit blijkt uit de evaluatienota Veilig@Breda. In de nota worden de werkzaamheden van de vijf stadsmariniers die de gemeente rijk is, beschreven. Zij krijgen hoe langer hoe meer te maken met het feit dat de problemen in Breda gaan samenhangen met problemen in de buurgemeenten, staat in de nota. Die vragen om meer overleg en samenwerking, zeker waar een relatie bestaat met georganiseerde criminaliteit.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.