Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Lijst Linssen (Bergen op Zoom) nodigt RIEC uit

21-10-2013

De fractie van Lijst Linssen in Bergen op Zoom wil het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) voor Zuidwest-Nederland uitnodigen bij de gemeenteraad. De fractie vraagt het RIEC, dat onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit, om in een van de volgende vergaderingen van de commissie Burger en Bestuur uitleg te geven over de werkwijze van de organisatie.

Veel veranderd

Sinds de aankondiging van het einde van het gedoogbeleid in 2008 is er in de gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Roosendaal veel veranderd. Het aantal buitenlandse drugstoeristen is met 95 procent verminderd, de gemeente kent geen coffeeshops meer (nulbeleid) en de samenwerking tussen gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC en de Belastingdienst is verbeterd.

Behoefte raad

Lijst Linssen denkt met het uitnodigen van het RIEC in te spelen op een behoefte van partijen in de gemeenteraad. Tijdens de behandeling van de nota Integrale veiligheid en georganiseerde misdaad gaven verschillende fracties aan dieper in te willen gaan op de materie. Lijst Linssen wil ook van het college weten of en hoe de wet Bibob is ingezet in Bergen op Zoom.

Aanpakken criminele netwerken

Waar de afgelopen jaren veel werd geïnvesteerd in het sluiten van drugspanden, het aanpakken van drugscriminelen, het informeren van onze burgers, het verzamelen en afwikkelen van meldingen en het op nationaal en regionaal niveau meedenken over het drugsbeleid, willen de partners de komende jaren nadrukkelijker investeren in het inzichtelijk maken en aanpakken van de criminele netwerken die zich bezighouden met de (georganiseerde) criminaliteit.

Kadernota 'Veiligheid in Balans'

Dit staat ook in de kadernota 'Veiligheid in Balans'. Hierin wordt de ambitie genoemd om de gemeente Bergen op Zoom (bestuurlijk) weerbaarder te maken. Zo kunnen de georganiseerde criminaliteit en criminele netwerken in kaart worden gebracht en eerder en integraler worden aangepakt. De gemeente heeft hierbij zowel een stimulerende als regisserende rol. Zo wil de gemeente een actieve houding aannemen en instrumenten (zoals de Bibob-toets of een bestuurlijke boete) inzetten om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Daarnaast zal de gemeente partners sturen, prioriteiten stellen, informatie verzamelen, analyseren en sturen op de uitvoering (het daadwerkelijk aanpakken van de georganiseerde criminaliteit).

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.