Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Raad Noordwijk betrekt organisaties bij veiligheidsplan

22-03-2013

De gemeenteraad van Noordwijk hield gisteren een tweede Rondetafelbijeenkomst over het concept Integraal Veiligheidsplan 2013-2017. De gemeenteraad betrekt nadrukkelijk Noordwijkse maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van dit plan.

Burgernet

Onder de aanwezigen van deze bijeenkomst ‘Hoe Noordwijk Samen Veilig (be)Leven’bevonden zich onder meer vertegenwoordigers van wijkverenigingen, de brandweer, de politie, HALT, de Stichting Wijkbeveiliging, de Stichting Huurdersbelangen en het Jeugd- en Jongerenwerk. Zij bespraken onder meer de inzet van Burgernet.

Uit de reacties kwam naar voren dat dit een goed instrument is om burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen omgeving. Verder werden de raadsleden gewezen op een toename van jonge tieners die zich ’s avonds op straat begeeft en het gegeven dat alcoholgebruik steeds jonger aanvangt. Er werden ook ideeën geopperd, bijvoorbeeld over het toepassen van social media om een ‘communitygevoel’ te laten ontstaan.

Vervolg

Het veiligheidsplan komt in mei aan de orde in de raadscommissie en in juni in de gemeenteraad. In april vorig jaar consulteerde de raad de organisaties voor de eerste maal over dit onderwerp.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.