Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

CDA Maastricht pleit voor invoering ‘BuitenBeter’

23-05-2013

Het Maastrichtse CDA-fractielid Mat Brüll heeft de app ‘BuitenBeter’ vorige week op de agenda gezet van de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. Volgens Brüll kan deze app de gemeente Maastricht al snel enkele tonnen aan besparingen opleveren.

Werkwijze

Sinds april 2010 kunnen burgers van aangesloten gemeentes via de app ‘BuitenBeter’ problemen, zoals overlast of vandalisme, gratis doorgeven. Deze werkwijze is al door heel wat gemeenten in Nederland in gebruik genomen. Onder meer Eindhoven, Amersfoort, Sittard, Hengelo, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam en Roosendaal werken er al mee.

Meer en betere burgerparticipatie

De CDA-fractie wil de inwoners van Maastricht deze mogelijkheid ook aanbieden. De partij hecht grote waarde aan het stimuleren van meer en betere burgerparticipatie. Brüll wijst erop dat de gemeente Maastricht haar servicegraad, communicatie en meldingsdrang bij burgers wil vergroten. Volgens hem sluit de app hier prima op aan.

Enkele voordelen van de app Buiten Beter:

 • Elke inwoner kan direct en ter plaatse melden.
 • Deelname levert duizenden extra oren en ogen op.
 • App biedt direct feedback over afhandeling.
 • Geen handmatige verwerking meer door callcenter, beleving is letterlijk in beeld met foto en locatie en staat direct in de systemen.
 • Dienst hoeft in veel gevallen geen polshoogte meer te nemen.
 • Kosten komen ongeveer neer op 10 cent per inwoner (+/- €12000 p/j) en nog goedkoper bij meerjarige afspraken.
 • Prognose stijging van meldingen door de burger ligt tussen de 10-15 procent
 • Bij opstart app wordt er een communicatiecampagne geregeld.

Kijk voor meer informatie op

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.