Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Professionaliseringsfonds voor raadsleden

25-02-2013

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid.nu pleit in een brief aan alle Kamerfracties voor extra investeringen in de kwaliteit van raadsleden. Het pleidooi werd voorafgaand aan het debat over de dualiseringscorrectie verstuurd.

Scholingsbehoefte

Volgens Peter Otten, voorzitter van Raadslid.nu, zouden raadsleden eens per jaar moeten kunnen bijtanken op inhoudelijke thema’s. Hij denkt grofweg aan een week bijscholing per jaar per raadslid. Het gaat niet per se om een aaneengesloten periode. Dat hangt af van het thema en de scholingsbehoefte.

Verdubbeling taken gemeenten

Otten geeft aan dat gemeenten er door de decentralisaties de komende jaren 17 miljard euro aan taken bijkrijgen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van nu. Het belang van gekwalificeerde raadsleden wordt daarmee groter. Otten pleit ervoor om het geld dat vrijkomt met het verkleinen van de raden (de dualiseringscorrectie) hiervoor in te zetten.

Veel nieuwe raadsleden

“In 2014 zullen, na de verkiezingen, veel nieuwe raadsleden toetreden tot de raad. Daaronder zullen ook veel raadsleden van lokale partijen zijn waarvoor geen rijksmiddelen beschikbaar zijn via de Wet financiering politieke partijen. Wat betreft de vrijvallende gelden kan hier naar onze mening het motto ‘Oud voor Nieuw’ zeker opgeld doen", aldus voorzitter Peter Otten in de brief.

Otten was dit weekend te gast in een uitzending van ‘In Gelderland Live’. Daarin deed hij nogmaals de oproep voor een professionaliseringsfonds voor raadsleden.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.