Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

D66 Maastricht bezorgd over veiligheid in de stad

25-03-2013

D66 in Maastricht maakt zich zorgen over de toegenomen criminaliteit in Maastricht. De fractie pleit voor meer politie en meer preventieve maatregelen. Ook wil D66 van het college weten welke maatregelen worden genomen om de veiligheid in de stad te verbeteren en hoe groot de pakkans is.

Drastisch gestegen

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek vorige week dat in geen enkele grote stad in Nederland zo veel wordt ingebroken als in Maastricht. Per 10.000 inwoners zijn het afgelopen jaar 94 huishoudens slachtoffer geworden van een inbraak. Dat cijfer ligt veel hoger dan grote steden als Amsterdam (74 per 10.000) of Rotterdam (72 per 10.000). Ook op het gebied van zakkenrollerij is het aantal aangiftes de afgelopen jaren drastisch gestegen.

Vragen

Naar aanleiding van het onderzoek heeft D66 het college de volgende vragen gesteld:

 1. Bent u bekend met de cijfers en zijn deze juist?
 2. Welke acties heeft de politie het afgelopen jaar ondernomen om de veiligheid te bevorderen?
 3. Heeft de toename van met name woninginbraken te maken met andere prioriteiten bij de politie?
 4. Zo ja, welke acties heeft u ondernemen of gaat u ondernemen om de politiecapaciteit op ?een acceptabel niveau te krijgen?
 5. Kunt u aangeven hoeveel van de aangiftes hebben geleid tot arrestatie, respectievelijk oplossing?
 6. Bent u bereid om met de politie en andere instanties te overleggen over maatregelen om door preventie (bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting), meer blauw op straat en dergelijke de veiligheid te bevorderen?
 7. Zijn er maatregelen die inwoners kunnen treffen om de veiligheid te bevorderen? Zo ja, welke?

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.