Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Strategisch Beraad Veiligheid februari

26-02-2013

In het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) van februari is onder meer gesproken over prioriteiten van de politie, cameratoezicht en de Voetbalwet. Het SBV is het bestuurlijke overleg over veiligheid tussen het Rijk en gemeenten.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het op onderstaande onderwerpen eens over doelstellingen en verdere afspraken:

  • Lokale inbedding politie en aandacht voor lokale prioriteiten bij politie.
  • Cameratoezicht, in het bijzonder het versterken van de heterdaadkracht en het verkennen van knelpunten in de regelgeving.
  • Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Voetbalwet).

De VNG wordt betrokken bij de consultatie die in maart start. In het volgende SBV wordt over een aantal andere onderwerpen nader gesproken, waaronder lokaal toezicht en handhaving (boa’s).

Strategisch Beraad Veiligheid

Het SBV is het enige bestuurlijke overleg over veiligheid tussen Rijk en gemeenten. Het overleg vindt drie tot vijf keer per jaar plaats. De onderwerpen die worden geagendeerd gaan over veiligheid in de brede zin: zowel fysieke als sociale veiligheid.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.