Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Congres over last en beleving

28-10-2013

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 28 november het congres 'Over last en beleving' in Den Bosch. Op het congres krijgt u handvatten om de overlastbeleving in uw gemeente te verbeteren.

‘Schoon, heel en veilig’ is een bekend motto voor iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Gemeenten en lokale partners voeren hier al jarenlang actief beleid op. En met succes!

Of…..toch niet helemaal? Maatregelen om overlast en verloedering te verminderen betekenen niet altijd dat bewoners die vermindering ook daadwerkelijk zien en ervaren. Vragen als: ''Doen we wel de juiste dingen en/of dragen we de goede boodschap uit?'', blijken gerechtvaardigd.

In verschillende pilots boog het CCV zich over deze en andere vragen rondom het begrijpen en aanpakken van overlast.

Tijdens het congres overlastbeleving hoort u meer over de opgedane kennis uit deze pilots en krijgt u handvatten voor de praktijk. Met dit congres levert het CCV een bijdrage aan de aanpak van overlastbeleving in uw gemeente.

Programma

Dagvoorzitter Lennart Booij gaat tijdens een plenaire sessie in gesprek met Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie en CCV-directeur Onno Peer. In de ochtend en in de middag zijn er interactieve sessies. De dilemma’s bij het aanpakken van overlast op verschillende niveaus staan daarbij centraal:

  • Op bestuurlijk niveau: daadkrachtig optreden of juist nuanceren?
  • Op wijkniveau: de (overlast)situatie negeren of bewoners informeren en activeren?
  • In de openbare (buiten)ruimte: de situatie aanpakken of de zintuigen afleiden?

Voor wie

Dit congres is bij uitstek geschikt om kennis op te doen en bij te praten over de verschillende aanpakken op overlastbeleving. Het congres richt zich dan ook op iedereen die zich professioneel bezighoudt met overlastbeleving, zoals lokale bestuurders, beleidsadviseurs van gemeenten, stadsmariniers en andere wijkprofessionals.

Zet in uw agenda

Vaak stromen de agenda’s snel vol, noteert u daarom alvast dit congres op donderdag 28 november in uw agenda. De toegang is gratis.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.