Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

2014

3D Masterclass Raad en college in het hart van het sociale domein

17-12-2014

Raadslid.Nu organiseert in samenwerking met de Wethoudersvereniging een bijzondere masterclass rond de drie decentralisaties. Deze masterclass zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari in het gemeentehuis van Baarn.

Hans Scherpenzeel spreekt over raad en integriteit

10-12-2014

Hans Scherpenzeel, raadsgriffier in de gemeente Goes en portefeuillehouder integriteit binnen de Vereniging van Griffiers, spreekt donderdagmiddag over integriteit en de rol van de raad daarbij. De inleiding van Scherpenzeel maakt deel uit van een reeks van bijeenkomsten waarin aandacht wordt gevraagd voor meer bewustwording van de raad voor het onderwerp integriteit.

Online discussieplatform voor raadsleden over sociaal domein

08-12-2014

Raadsleden kunnen vanaf vandaag via een online discussieplatform hun mening geven over actuele onderwerpen binnen het sociaal domein. Aan de hand van wekelijkse stellingen kunnen zij hun mening geven en kennis delen.

Driekwart raadsleden kent Resolutie Informatieveiligheid niet

05-12-2014

76% van de raadsleden kent de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ niet. Dit is een conclusie die volgt uit het onderzoek dat Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgevoerd onder raadsleden.

Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan van acht Gelderse gemeenten

25-11-2014

De burgemeesters van de gemeenten Heumen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen hebben afgesproken om gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op te stellen.

SGP Ermelo presenteert Meldpunt Overlast

19-11-2014

SGP Ermelo heeft gisteren de website overlastmelding.nl gelanceerd. Met de site wil de SGP onderbelichte problematiek, zoals drugs- en geluidsoverlast, zichtbaar maken. Volgens fractievoorzitter Leo van der Velden gaat het om klachten lang niet altijd gehoord worden. “Mensen voelen zich hierdoor miskend."

Toename fietsdiefstal station Schiedam baart D66 zorgen

12-11-2014

D66 Schiedam heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de sterke stijging van fietsdiefstal bij het station Schiedam Centrum. In de eerste tien maanden van dit jaar ligt het aantal fietsdiefstallen al ruim 38 procent hoger dan over het hele jaar 2013.

Compacte APV in Hollandse Kroon

06-11-2014

De gemeenteraad van Hollandse Kroon spreekt vanavond over het schrappen van vele artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met de compact APV zet de gemeente zich in één klap op de kaart als 'kampioen dereguleren'.

Opvang Westlandse ex-gedetineerden moet beter

03-11-2014

De gemeente Westland doet te weinig aan de opvang van ex-gedetineerden die terug willen keren in de Westlandse samenleving. Dat stellen D66 Westland en CDA Westland. Met een aantal vragen aan het college willen de twee fracties meer duidelijkheid en actie om deze mensen te helpen.

Nieuw boekje voor raad en college: Met burgers!

31-10-2014

Met burgers! is een handzaam spoorboekje over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven. Met ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college.

Raadsledenvideo: zicht op effecten in sociaal domein

30-10-2014

Voor u als raadslid is het interessant te weten in hoeverre beoogde maatschappelijke effecten van de decentralisaties behaald worden. In de reeks raadsledenvideo’s verscheen een nieuwe video over de Gemeentelijke monitor Sociaal Domein.

Hellendoorn vertaalt IVP naar actieplan

23-10-2014

De gemeente Helendoorn heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 werden vertaald naar concrete aanpakken in het komende actieplan 2015-2016. Met deze bijeenkomst wilde de gemeente draagvlak creëren onder een aantal organisaties als het jongerenwerk, de WMO-raad, raadsleden, de politie en de woningstichting.

Politiekeurmerk niet in collegeplan Pijnacker-Nootdorp

20-10-2014

Het is de fractie van Liberaal Lokaal niet gelukt om het Politiekeurmerk Veilig Wonen in de collegeplannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te krijgen. Een amendement in die richting kreeg niet de steun van het college en leek niet op steun te kunnen rekenen van de raad, waarop de fractie het heeft ingetrokken.

PvdA Rotterdam stelt vragen over huwelijksdwang

06-10-2014

De PvdA in Rotterdam heeft het college van B en W gevraagd hoeveel gevallen van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in 2011 en 2012 in Rotterdam zijn geregistreerd. De partij heeft het stadsbestuur ook gevraagd ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor de slachtoffers.

CDA en VVD vragen om extra drugsbestrijding in de gemeente Lopik

01-10-2014

De coalitiepartijen CDA en VVD hebben dinsdagavond tijdens de raadsvergadering het college van B&W van de gemeente Lopik middels een motie gevraagd om extra aandacht te geven aan drugsbestrijding in de gemeente Lopik.

Nieuwe video’s voor raadsleden

26-09-2014

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma informatieve video’s gemaakt over actuele beleidsonderwerpen. VNG-medewerkers en andere deskundigen komen aan het woord.

VVD Dordrecht wil een ‘open data vriendelijk beleid’

25-09-2014

De Dordtse VVD fractie werkt aan een initiatiefvoorstel voor ‘open data vriendelijk beleid’ in Dordrecht. Open data zijn gegevens die iedereen gratis kan (her)gebruiken. Het zijn vaak gegevens die zijn verzameld door de overheid.

Nieuwe iVeiligheidsapp over informatieveiligheid

24-09-2014

De Taskforce BID heeft gisteren de iVeiligheidsapp voor smartphone en tablet gelanceerd. Met behulp van deze app kunnen raadsleden meer informatie krijgen over hoe het met de informatieveiligheid van hun gemeente gesteld is.

Raadsledencongres leerzaam, enerverend, interessant

22-09-2014

Met een hoofd en tas vol informatie naar huis. Veel gehoord en veel geleerd. Een geslaagde dag met 700 raadsleden. Leerzaam, enerverend en een goede, interessante dag. Raadsleden uit het hele land blikten afgelopen zaterdag positief terug op het Raadsledencongres in Zwolle.

Bestuurders maken kennis met thema ‘veiligheid’

21-09-2014

Een groot aantal college- en raadsleden van de gemeenten Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen heeft zich dinsdag, in het kader van hun inwerkprogramma, verdiept in het thema veiligheid. De komende jaren werken de vier gemeenten aan verdere versterking van de participatie van inwoners op veiligheidsgebied.

Raadsleden kunnen informatieveiligheid agenderen

18-09-2014

Informatieveiligheid is een thema dat nog altijd te weinig aandacht heeft en krijgt van gemeenten. Raadsleden kunnen veranderen door actief het onderwerp informatieveiligheid op de agenda te zetten, bijvoorbeeld om het college van B en W te vragen welke maatregelen getroffen zijn tegen het hacken van digitale informatie.

Nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid van start

15-09-2014

De nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid kwam op 11 september voor het eerst bijeen. Met 15 burgemeesters, 2 wethouders, 2 raadsleden en 1 gemeentesecretaris ging de eerste vergadering van start, onder leiding van de nieuwe commissievoorzitter Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer.

Essay prestatiemeten in het sociale domein

12-09-2014

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties, maar niet alles laat zich kwantificeren. Het kans zelfs contraproductief werken. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 heeft daarom een essay geschreven over zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein.

SP-fractievoorzitter Amersfoort laakt geheim overleg

11-09-2014

In hoeverre is geheim overleg tussen burgemeester en raadsleden acceptabel? Deze vraag kwam onlangs in Amersfoort aan de orde wegens de situatie rond voormalig inwoner Jermaine W. die met zijn gezin naar Syrië is vertrokken.

Tholen stelt prioriteiten integrale veiligheid vast

09-09-2014

De gemeente Tholen heeft een Beleidsplan Integrale veiligheid 2014-2018 opgesteld. Dit plan heeft tot doel inzicht te geven in de veiligheidsproblematiek, aanknopingspunten te formuleren voor samenwerking met partners op het gebied van veiligheid en tot slot het bepalen van prioriteiten.

Nieuw CCV-dossier: Decentralisaties in het sociale domein

08-09-2014

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een nieuw dossier gepubliceerd 'Decentralisaties in het sociale domein'. Het CCV wil met het nieuwe dossier de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten.

Bewindslieden op Raadsledencongres Zwolle

05-09-2014

Drie bewindslieden hebben hun komst toegezegd naar het Raadsledencongres dat op 20 september in Zwolle wordt gehouden. Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, en de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komen naar het Raadsledencongres.

Leefbaar Rotterdam wil harde aanpak illegale prostitutie

26-08-2014

Leefbaar Rotterdam (LR) heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over de toename van illegale prostitutie door Roemenen en Bulgaren in Rotterdam. LR-raadslid Dries Mosch wil dat deze wantoestanden hard aangepakt worden.

'Raad ondermijnt eigen kwaliteit met bezuiniging op Rekenkamer'

25-08-2014

Gemeenteraden moeten oppassen met het bezuinigen op ondersteunende functies als de Rekenkamer en op eigen opleidingen. Gemeenteraden die dat toch doen, verzwakken hun positie, waarschuwt vertrekkend voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu, in een vraaggesprek met VNG Magazine.

Zes tips voor een sterke Raad bij decentralisatie

22-08-2014

De overdracht van taken van Rijk naar gemeenten maakt een einde aan de klassieke lokale autonomie van gemeenten en gemeenteraden. ‘Het is de Rijksoverheid die de gemeentelijke filialen aanstuurt’, schrijft de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

VVD Maasluis stelt vragen over handhaving vuurwerk

19-08-2014

Hulpverleners en burgers ondervinden tijdens nieuwjaarsnacht veel hinder en schade door vuurwerk. Reden voor de VVD-fractie in de gemeente Maassluis om vragen te stellen over de handhaving van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Raadsledeneditie van De Decentralisaties Dag

08-08-2014

Heeft u zich al aangemeld voor de raadsledeneditie van De Decentralisaties Dag? De raadsledeneditie vindt plaats op 20 september 2014 in Zwolle. Kom ook en laat u inspireren en informeren over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

D66 Schiedam wil beeld van jeugdgroepen

08-08-2014

D66 Schiedam wil weten of er actuele cijfers en statistieken bekend zijn omtrent het aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Schiedam. D66-raadslid Zülfikar Güler heeft het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer

23-07-2014

De gemeente Zoetermeer heeft de geactualiseerde kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gepresenteerd. De gemeente zet de komende jaren in op de aanpak van geweld, woninginbraak, jeugdoverlast en –criminaliteit. Daarnaast zijn ook de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder hennepteelt en drugshandel, overlast en maatschappelijke onrust tot prioriteit benoemd.

Model-APV geactualiseerd en verbeterd

14-07-2014

De Model Algemene Plaatselijke Verordening (Model-APV) is verbeterd en uitgebreid. Zo is een modelbepaling toegevoegd voor een gebiedsontzegging.

Raadsleden willen met politie over praktijk praten, niet over beleid

11-07-2014

Raadsleden hebben de behoefte om met de politie te praten over de praktijk. Voor een meer beleidsmatige invulling van bijvoorbeeld een integraal veiligheidsplan (IVP) is er minder belangstelling bij raadsleden.

Samen werken aan de veiligheid in Roermond

11-07-2014

Wijkraden, politie, stadstoezicht , zorgverleners, ondernemers en raadsleden spraken de afgelopen weken in verschillende bijeenkomsten met elkaar over “wat zijn nu voor de komende jaren de veiligheidsonderwerpen die gezamenlijk moeten worden opgepakt.’’ De uitkomsten van die bijeenkomst worden gebruikt voor een integraal veiligheidsplan.

Najaarsbijeenkomsten ‘Aan de slag als raadslid’

02-07-2014

Ook dit najaar vinden speciaal voor raadsleden regionale bijeenkomsten ‘Aan de slag als raadslid’ plaats. De bijeenkomsten gaan over actuele thema’s zoals de decentralisaties in het sociaal domein, raadsinstrumenten en gemeentefinanciën. Kennis en uitwisseling staan centraal.

CCV-workshops op regiocongressen 'Raadsleden en veiligheid'

01-07-2014

CCV-projectleiders Vera Huijgens en Carlijn van Schie gaven vorige week in Helmond en Haren workshops om gemeenteraadsleden bij te praten over hun rol in het veiligheidsbeleid. De workshops van de CCV-projectleiders zijn onderdeel van de regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ georganiseerd door Raadslid.nu.

Raad kan ondermijning door georganiseerde criminaliteit beperken

26-06-2014

De georganiseerde (drugs)criminaliteit in wijken en buurten van steden en dorpen in Brabant en Zeeland ondermijnt de bestuurlijke en maatschappelijke bovenwereld. Kan de gemeenteraad daar wat tegen doen, was de vraag van raadsleden tijdens het regiocongres veiligheid voor raadsleden, woensdag 25 juni in Helmond.

Raadsleden hebben te weinig greep op het lokale politiebeleid

23-06-2014

Raadsleden vinden dat ze te weinig greep hebben op het politiebeleid in hun gemeente. Het lokale beleid raakt ondergesneeuwd door regionale en landelijke wensen en voorkeuren. De politie is volgens raadsleden te weinig zichtbaar in haar gemeente.

Tips voor raadsleden met de portefeuille veiligheid

20-06-2014

Weet je als raadslid wanneer en waar er besluiten worden genomen over het vaststellen over het lokaal en regionaal veiligheidsbeleid? Zorg voor een overzicht van de belangrijkste data en stem hierop je interne overleg op af. Het is een van de zeven tips van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) aan beginnende raadsleden om de portefeuille veiligheid uit te voeren.

Bondige informatie voor raadsleden over aanpak huiselijk geweld

20-06-2014

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG heeft voor raadsleden een factsheet gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Raadsleden bepalen kracht van de gemeenteraad

17-06-2014

Raadsleden moeten er vooral zelf voor zorgen dat de gemeenteraad krachtiger en sterker wordt. Dit blijkt uit de antwoorden van tien gemeenteraadsleden die de afgelopen weken Raadslid van de Week waren bij Raadslid.Nu. Zij reageerden op de vraag wat nodig is om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken en opperden diverse oplossingen.

Wat doet u als raadslid tegen ondermijning en onzichtbare criminele bedreiging?

04-06-2014

De georganiseerde criminaliteit lijkt voor de gemiddelde gemeenteraad heel ver weg, maar is veel dichterbij dan veel raadsleden vermoeden. Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een van de belangrijkste bedreigingen van de lokale democratie, zo klinkt het in de kringen van het LIEC en het RIEC.

Het CCV en Raadslid.nu: partners in veiligheid

27-05-2014

Veiligheid wordt door veel raadsleden beschouwd als een zaak van de burgemeester. Echter, gemeenteraadsleden hebben een belangrijke rol om de veiligheid in hun gemeente op peil te krijgen en te houden. Partners om dit voor elkaar te krijgen, zijn Raadslid.nu en het CCV.

Hoe gaat een raadslid om met outlawmotorgangs?

26-05-2014

Raadleden krijgen komend najaar te maken met de vaststelling van het integraal veiligheidsplan. Raadslid.Nu wil raadsleden hierop voorbereiden.

Aanmelding regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ geopend

13-05-2014

Raadslid.Nu organiseert in de maanden juni en juli viertal avondbijeenkomsten waarin het thema Veiligheid en Raadsleden centraal zal staan. De vooraanmelding voor het congres kan tot en met 15 juni. Voor leden van Raadslid.Nu is de toegang gratis. Voor niet-leden bedraagt de entree 99 euro.

Seminar: veiligheid gekoppeld aan sociaal domein

13-05-2014

Lokaal veiligheidsbeleid en de nieuwe taken in het sociaal domein hebben meer met elkaar te maken dan raadsleden misschien denken. De verbinding tussen beide thema’s staan op 2 juni centraal tijdens een seminar in Voorburg van Politiebestel.nl.

CDA Maastricht schrijft open brief over onveiligheid

13-05-2014

Het CDA Maastricht heeft burgemeester Onno Hoes een open brief geschreven over de veiligheid in de stad. De partij wil dat de gemeente een actieplan opstelt om de onveiligheid een halt toe te roepen.

Gemeenteraad Beverwijk in gesprek over veiligheid

13-05-2014

Door alertheid van inwoners gaat het de goede kant op met de aanpak van woninginbraak in Beverwijk. Dat liet de politie vorige week weten tijden een raadscarrousel in de gemeente. In de eerste vier maanden van 2013 werden 86 inbraken gepleegd, dit jaar ligt dat aantal op 73. “Maar één is er nog altijd één teveel”, aldus de politie.

Gemeenteraad over veiligheid doet er toe voor burgemeester

29-04-2014

84,4% van de burgemeesters ervaart dat er voldoende mogelijkheden zijn om in regionale samenwerkingsverbanden te anticiperen op het oordeel van de gemeenteraad. Dit blijkt uit het rapport 'Majesteitelijke en magistratelijk' van de Universiteit van Tilburg over het burgemeestersambt.

Nieuwe gemeentelijke taken dwingt raad tot zorg voor sociale veiligheid

18-04-2014

Raadsleden zijn er zich vaak niet van bewust dat er een direct verband bestaat tussen sociale veiligheid en de klassieke vraagstukken zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De nieuwe gemeentelijke taken voor zorg en op het sociaal domein dwingt de gemeenteraad tot het nadenken hoe de sociale veiligheid in buurten en wijken overeind blijft.

Collegeonderhandelingen: telt veiligheid nog mee?

08-04-2014

Ook in uw gemeente wordt geschreven aan een nieuw coalitieakkoord. Is daarin ook aandacht voor het onderwerp veiligheid? Wat betekenen bezuinigingen op sociale taken, zorg en welzijn voor de veiligheid in wijken en buurten? Raadsleden en de raad moeten er voor zorgen dat er voldoende agenten zijn voor openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken.

Veiligheidsbeleid in collegeprogramma’s

07-04-2014

Veiligheidsbeleid is niet langer een zaak van de burgemeester alleen, maar van het hele college. Dit beleid ontwikkelde zich van een reeks reacties op incidenten tot een brede en meer samenhangende aanpak. De VNG vindt het belangrijk dat gemeentebesturen dit beleid goed vastleggen in het collegeprogramma en biedt hierbij in een ledenbrief de helpende hand.

Vier regiocongressen ‘Veiligheid en raadsleden’

07-04-2014

Raadslid.Nu organiseert komende zomer vier regionale congressen over veiligheid. Welke rol hebben en kunnen raadsleden spelen bij het organiseren van de veiligheid in hun gemeente? Dat is het hoofdthema van deze vier bijeenkomsten in Helmond, Haren (Groningen), Apeldoorn en Leidschendam-Voorburg.

Lokale politici overschatten bereik sociale media

18-03-2014

Waar raadsleden volop inzetten op de sociale media – vooral Facebook en Twitter – maakt maar een klein deel van de kiezers hier gebruik van. Zij gebruiken vooral traditionele media als het gratis Huis-aan-huisblad, de (regionale) krant, radio of tv. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in samenwerking met Aart Paardekooper, Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers uitvoerde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

SGP Krimpen wil betere registratie van vandalisme

15-03-2014

De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel wil meer inzicht in de vandalismecijfers. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen laat dit weten naar aanleiding van een raadsmemo over dit onderwerp van burgemeester Huizer van afgelopen donderdag.

De wondere wereld van de gemeentefinanciën: editie 2014

13-03-2014

Nieuwe taken, extra budget, maar ook bezuinigingen: gemeenten staan voor de uitdaging om de juiste financiële keuzes te maken. ‘De wondere wereld van de gemeentefinanciën’ biedt u toegankelijke informatie over de gemeentelijke financiën.

VVD Harderwijk wil aanpak sleutelkastjes-inbraken

12-03-2014

De VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen over de stijging van inbraken in woningen van senioren en mindervaliden via de sleutelkastjes. De Stentor maakte vorige week politiecijfers over dit misdrijf bekend. Gezien de enorme toename vraagt de VVD vraagt de gemeente om maatregelen.

Gemeenten steken meer geld in openbare orde en veiligheid

10-03-2014

Tweederde van de gemeenten heeft deze collegeperiode kans gezien meer geld te besteden aan openbare orde en veiligheid, ondanks het lagere gemeentebudget. Dit blijkt uit een analyse van de CBS-Veiligheidsmonitor door de Volkskrant.

VVD Zwolle wil ANPR inzetten om inbraken te voorkomen

27-02-2014

De VVD in Zwolle wil inbrekers afschrikken met intelligente camera's die kentekenplaten scannen. Het bijzondere opsporingsmiddel moet worden ingezet in wijken waar veel wordt ingebroken.

Plasterk zet agressie tegen raadsleden op de agenda

20-02-2014

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart worden voor de nieuwe raadsleden en wethouders vier bijeenkomsten gehouden over bedreigingen en agressie jegens lokale bestuurders. Dat heeft minister Ronald Plasterk (BZK) gezegd in antwoord op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. De minister wil de bijeenkomsten samen met raadsledenvereniging Raadslid.Nu organiseren.

Een op 10 bedreigde raadsleden wil stoppen

14-02-2014

Een op de tien raadsleden, die te maken heeft gehad met agressie of geweld overweegt of heeft overwogen te stoppen met het raadswerk. Een derde van alle raadsleden in Nederland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en/of geweld.

PvdA Deventer wil effectiever graffitibeleid

13-02-2014

De PvdA-fractie in Deventer wil een alternatief en effectiever graffitibeleid in de Hanzestad. In de initiatiefnota ‘Uit de Kunst’ pleit de partij voor een andere opzet, waarin ingezet wordt op stevige handhaving, meer ruimte voor kunstzinnige graffitiuitingen en een gecombineerde, effectievere schoonmaak.

VVD op de bres voor veiliger Amsterdam IJburg

11-02-2014

De VVD Amsterdam Oost maakt zich ernstig zorgen over de toenemende (zware) criminaliteit in de wijk IJburg. De partij heeft de deelraad van Amsterdam Oost gevraagd een voorstel te steunen om maatregelen te nemen. Het VVD-voorstel werd aangenomen.

PvdA Apeldoorn stelt meldpunt onveiligheid in

11-02-2014

De PvdA Apeldoorn stelt een meldpunt onveiligheid in en doet een oproep aan iedereen om onveilige plekken of situaties te melden. De PvdA pleit ervoor de beleving van de burger evenzeer te betrekken bij het beleid als de feiten.

Avondworkshops voor (nieuwe) raadsleden

07-02-2014

Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Bestuursacademie Nederland voor raadsleden tal van workshops ontwikkeld. Zowel beginnende als ervaren raadsleden treffen in het aanbod workshops aan waar ze in de praktijk onmiddellijk iets aan hebben.

Professor staatsrecht pleit voor een sterk onafhankelijk lokaal bestuur

06-02-2014

Een krachtige, onafhankelijke positie van de gemeenteraad en de lokale democratie. De Groningse professor staatsrecht, Douwe Jan Elzinga, hekelde afgelopen week de wijze waarom de lokale democratie wordt verkwanseld. Van raadsleden wordt zelfs gevraagd hun onpartijdigheid op te geven. "Volstrekt belachelijk", aldus Elzinga.

10 adviezen aan het nieuwe raadslid

04-02-2014

Hoe kunt u als raadslid uw rol als volksvertegenwoordiger het beste inhoud geven? Een groep griffiers vatte een veelheid aan tips uit het hele land samen in 10 concrete adviezen.

Actie Raadslid.Nu en griffiers geslaagd

03-02-2014

De actie van Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers (VvG) om de geheime stemming bij (her)benoeming van burgemeesters, wethouders en andere politieke ambtsdragers te handhaven, is voorlopig geslaagd.

Vier spelregels voor gemeentelijke samenwerking

27-01-2014

De gemeenteraad moet zelf de touwtjes in handen nemen om de invloed op gemeentelijke samenwerkingsverbanden te vergroten. Guido von Grumbkow en Harry ter Braak bepleiten dit in een reactie op de resultaten van de Raadslid.Nu-enquête over samenwerking en herindeling.

Handreiking Cameratoezicht vernieuwd en digitaal

22-01-2014

Het CCV heeft begin dit jaar de handreiking Cameratoezicht vernieuwd. De vernieuwde handreiking is gedigitaliseerd en wordt doorlopend voorzien van de meest actuele informatie rondom het onderwerp cameratoezicht.

ChristenUnie-SGP Zoetermeer wil stevige aanpak fietsdiefstal

17-01-2014

De ChristenUnie-SGP in Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de toename van fietsdiefstal in de stad. De partij pleit voor een stevige aanpak en denkt daarbij aan de inzet van camera’s en/of lokfietsen.

VVD Den Haag: ‘Pluk jeugdbende kaal’

16-01-2014

De VVD in de Haagse gemeenteraad roept het college op alle straf- en boetemaatregelen die het ter beschikking heeft, toe te passen op criminele jeugdbendes. Aanleiding is de grote politieactie afgelopen dinsdag waarbij elf jongeren van een jeugdbende uit Den Haag Zuidwest, werden opgepakt.

Raad Waalwijk discussieert met inwoners over veiligheidsbeleid

14-01-2014

De gemeenteraad van Waalwijk nodigt inwoners uit om mee te denken over het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente. Op donderdag 23 januari is er een discussieavond in de raadzaal van het stadhuis.

Steun voor meer grip gemeenteraad op samenwerking

13-01-2014

Ook bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten is het college van B&W lokaal verantwoordelijk, en legt het rekenschap af aan de eigen raad. De VNG ondersteunt de positie van raadsleden bij samenwerking. Dit zei VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet vadaag op Radio 1, in reactie op de uitkomsten van een enquête van raadsledenvereniging Raadslid.Nu.

Meerderheid lokale politici voor vuurwerkverbod

10-01-2014

Een meerderheid van 53 procent van lokale politici wil een verbod op vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Research onder 1668 gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Vooral lokale politici van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie zijn voor een vuurwerkverbod voor particulieren tijdens de jaarwisseling.

Boxtel organiseert raadsbijeenkomst over burgerparticipatie

08-01-2014

De gemeenteraad van Boxtel houdt 15 januari 2014 een beeldvormende bijeenkomst over burgerparticipatie. Via deze bijeenkomst wil de gemeenteraad zich laten informeren over de kijk op burgerparticipatie vanuit de inwoners.

PvdA Olst-Wijhe gaat dorpsgesprek aan over leefbaarheid

08-01-2014

De PvdA Olst-Wijhe organiseert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 drie ‘dorpsgesprekken’. De eerste bijeenkomst, op dinsdag 14 januari 2014, staat in het teken van leefbaarheid.

Tien tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg

07-01-2014

Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld, met daarin tien concrete tips.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.