Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Nieuw CCV-dossier: Decentralisaties in het sociale domein

08-09-2014

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een nieuw dossier gepubliceerd 'Decentralisaties in het sociale domein'. Het CCV wil met het nieuwe dossier de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten.

Veiligheidsbeleid

De decentralisaties in het sociale domein kunnen niet los worden gezien van het lokale veiligheidsbeleid. Het biedt immers goede kansen om de werelden van zorg en veiligheid dichter bij elkaar te brengen. De gemeente wordt met de doorvoering van de decentralisaties vrijwel geheel verantwoordelijk voor zowel preventieve, curatieve als repressieve taken op beleids- en uitvoeringsniveau binnen het sociale en veiligheidsdomein. Goede samenwerking tussen de afdelingen OOV en de collega’s van Jeugd, Zorg en Welzijn is daarom onontbeerlijk.

Bewustwording

Het CCV wil met het nieuwe dossier 'decentralisaties in het sociale domein' de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten. Het webdossier laat de kansen zien voor de afdeling OOV en haar partners, maar geeft ook aandachtspunten mee voor de afdeling OOV.

CCV-projectleider Axel Weggelaar over de nieuwe rol van de gemeenten: ''Ik vind dat de afdeling OOV bewust moeten zijn dat ook zij een rol hebben bij de decentralisaties omdat het zoveel raakvlakken heeft met de vele veiligheidsthema’s. Zeker als er bijvoorbeeld na de invoering op 1 januari 2015 calamiteiten optreden, dan moet de gemeente daarop wel goed voorbereid zijn. In het webdossier staat een stappenplan naar een sociaal calamiteitenplan. Ik zie daar een duidelijke rol weggelegd voor de afdelingen OOV van de gemeenten.''

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.