Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Aanmelding regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ geopend

13-05-2014

Raadslid.Nu organiseert in de maanden juni en juli viertal avondbijeenkomsten waarin het thema Veiligheid en Raadsleden centraal zal staan. De vooraanmelding voor het congres kan tot en met 15 juni. Voor leden van Raadslid.Nu is de toegang gratis. Voor niet-leden bedraagt de entree 99 euro.

Met medewerking van...

Raadslid.Nu wil raadsleden faciliteren zodat zij hun rol kunnen spelen bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan. In de regionale bijeenkomsten wordt medewerking verleend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), het ministerie van Veiligheid & Justitie, de inspectie voor openbare orde en veiligheid, het netwerk van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC), het Nederlandse Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV).

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in:

U krijgt een week voor aanvang van het regiocongres een email ter bevestiging van uw aanmelding, met daarin ook de overige informatie (adresgegevens, parkeergelegenheid e.d.).

Het voorlopige programma

18.45 uur
Inloop en ontvangst van de genodigden

19.00 uur
Opening door gastheergemeente en algemene introductie

20.00 uur
Aanvang eerste workshopronde

21.00 uur
Aanvang tweede workshopronde

22.00 uur
Afsluitende borrel

22.30 uur
Einde

Workshops

Tijdens de regiocongressen worden enkele workshopsessies gegeven. Hieronder kunt u lezen wat tijdens deze workshopsessies besproken zal worden.

Ministerie van Veiligheid & Justitie i.s.m. CCV, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid
Het CCV en de Directie Veiligheid & Bestuur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie bereidt een workshopsessie voor over de vraag welke rol de gemeenteraad kan spelen bij het opstellen van een regionaal veiligheidsplan en welke invloed de raad kan hebben op de politie. Het CCV richt zich in de publieke sector op het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, het verbeteren van integrale veiligheid en het stimuleren van naleving en toezicht op wet- en regelgeving.

LIEC-RIEC
Het netwerk van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) wordt ondersteund door het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Het LIEC stimuleert en ondersteunt de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit, ondersteunt de RIECs bij de onderlinge afstemming en fungeert als het kenniscentrum van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (zie ook: http://www.riec.nl/liec). Daarbij let het LIEC op de gevolgen voor integriteit en mogelijke belangenverstrengeling, niet alleen voor bestuurders maar ook voor raadsleden.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV)/Veiligheidsberaad
Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het NIFV-Veiligheidsberaad houdt zich bezig met de relatie tussen veiligheidsregio en de gemeente, de rol van de gemeenteraad daarbij en de rol van de gemeente voor opvang en verzorging bij rampen of crises, slachtofferregistratie, nazorg, crisiscommunicatie en evacuatie.

Inspectie Veiligheid & Justitie
De Inspectie Veiligheid & Justitie houdt onder meer toezicht op de organisaties en besturen, zoals politie, brandweer en veiligheidsregio’s om te werken volgens de in wetten en plannen vastgelegde afspraken. De Staat van de Rampenbestrijding, die is opgemaakt door de Inspectie Veiligheid & Justitie, vormde de basis voor het in september verschenen rapport van de commissie-Hoekstra over het functioneren van de veiligheidsregio’s. Uit dit rapport bleek dat meer professionalisering nodig is en betere samenwerking tussen hulpdiensten.

Taskforce BID
De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening is twee jaar geleden in het leven geroepen. De Taskforce BID moet zorgen voor de bewustwording van informatieveiligheid. Onder andere raadsleden moeten er van bewust worden dat de vertrouwelijke informatie die ze sturen kan worden gehackt. De taskforce wil door de workshop raadsleden zelfbewust laten worden. Welke gevaren liggen er erop de loer en hoe voorkom je deze.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.