Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Enquête over positie & toekomst gemeenteraad

06-07-2015

Alle raadsleden en wethouders ontvangen deze maand een uitnodiging van TNS-NIPO om aan een enquête deel te nemen. Onderwerp: het functioneren van de gemeenteraad en de verwachtingen over de rol van de raad bij recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Jaarbericht

De uitkomsten van de enquête worden verwerkt in het VNG-Jaarbericht 2015 (te verschijnen in november). Ieder jaar besteedt de VNG via een Jaarbericht aandacht aan een belangrijke trend in het lokaal bestuur. Dit rapport wordt voorbereid door een Denktank bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld.

Dit jaar richt de VNG-Denktank zich op de positie en toekomst van de gemeenteraad. Bij de uitwerking van dit thema werkt de Denktank samen met prof. Wim Voermans (Universiteit Leiden).

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.