Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Jaarlijkse actualisatie model-APV

06-08-2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een jaarlijkse actualisatie gemaakt van de model-APV. Naast actualiseringen en kleine technische aanpassingen heeft de VNG een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • De Raad van State heeft begin 2015 haar rechtspraak over meldingen bijgesteld. Een aantal artikelen is daarop aangepast.
  • De strafbepaling is aangepast omdat overtredingen in verband met omgevingsvergunningen in de Wet op de economisch delicten zijn aangeduid als economisch delicten. Dat maakt verschil voor de strafmaat.
  • Een aantal gemeenten wijst vanouds politieambtenaren aan als toezichthouder voor de APV, die optie wordt nu ook in het model aangeboden.

Daarnaast heeft de VNG recent een volledig nieuw hoofdstuk 3 over de 'regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante bepalingen' gepubliceerd.

Aanpassing 2016

Veel van de verbeteringen en aanpassingen zijn te danken aan tips en opmerkingen van gemeenteambtenaren. De VNG verwacht volgend jaar een ingrijpender aanpassing van de model-APV door te voeren, onder meer vanwege de Omgevingswet.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.