Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Onderzoek naar aangiftebereidheid bedreigde raadsleden

11-12-2015

Waarom doen raadsleden die bedreigd worden geen aangifte of melding? Die vraag staat centraal tijdens een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door het Periklesinstituut.

Stijgende lijn

Recente peilingen en berichtgeving in de media doen vermoeden dat er sprake is van een stijgende lijn in het aantal politici dat bedreigd wordt. Toch lijkt het grootste gedeelte van hen géén aangifte of melding te doen. Het Periklesinstituut vraagt zich af waarom dat is.

Beweegredenen

Samen met de Vertrouwenslijn en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stelde het Periklesinstituut deze enquête op om een beter inzicht te krijgen in de beweegredenen van politici om wel of juist géén aangifte te doen in geval van bedreiging, intimidatie en/of agressief gedrag.

Beter bespreekbaar te maken

Deze enquête is specifiek bedoeld voor raadsleden, een uiterst kwetsbare groep. Zij hebben zich bewust verkiesbaar gesteld en er voor gekozen zich in te zetten voor hún gemeente. Zij zijn daarmee ‘publieke figuren’ geworden en naar het lijkt daarmee ook ‘publiek bezit’. Ze krijgen te maken met scheldende bewoners, intimiderende groepen op de publieke tribune, bedreigingen en geweld. Middels deze enquête hopen we niet alleen betere inzichten te krijgen, maar vooral ook om dit probleem beter bespreekbaar te maken.

Het invullen van deze korte vragenlijst zal hooguit tien minuten van uw tijd kosten (maximaal 15 vragen) en kan geheel anoniem. De sluitingsdatum van deze enquête is vrijdag 15 januari 2016.

  • Kijk hier voor meer informatie en het onderzoek

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.