Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

VNG-cie. Raadsleden & Griffiers: werving kandidaten

20-08-2015

Eind dit jaar start de VNG met een commissie voor raadsleden en griffiers. Een commissie die bij actuele onderwerpen in een vroegtijdig stadium de positie en rol van de raad op de kaart zet. Raadsleden en griffiers kunnen zich vanaf vrijdag 4 september aanmelden voor de commissie.

Medio oktober ontvangen kandidaten bericht of zij geselecteerd zijn. De commissie wordt geïnstalleerd tijdens de buitengewone ALV van de VNG op woensdag 25 november.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf vrijdag 4 september t/m vrijdag 25 september via www.vng.nl/governance. Daar leest u vanaf 4 september ook de selectiecriteria en profielen van de commissieleden die we zoeken.

Kandidaten

Raadsleden en griffiers worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. De VNG is op zoek naar gemotiveerde kandidaten die beschikken over ervaring, expertise en een ruim netwerk dat van toegevoegde waarde is voor de nieuwe commissie.

Doel van de commissie

Op de vele thema’s waarop de VNG actief is, speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De nieuwe commissie ‘Raadsleden & Griffiers’ (werktitel) heeft tot doel de rol en positie van de gemeenteraad op deze thema’s goed neer te zetten, zodat de gemeenteraden in de praktijk hun toegevoegde waarde binnen de lokale democratie kunnen leveren.

Gevraagd en ongevraagd advies

De commissie stelt een eigen agenda vast en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de rol en positie van de raad aan de andere VNG-commissies en het VNG-bestuur. Dit perspectief kan bijvoorbeeld toegevoegd worden bij onderwerpen als het sociaal domein, financiën en bij nieuwe wetgevingstrajecten zoals dat van de Omgevingswet. Er komt een intensieve samenwerking met de andere commissies en het bestuur.

Commissie in ontwikkeling

Het eerste jaar ontwikkelt de commissie een eigen agenda, aanpak en werkwijze. Na een jaar volgt een evaluatie, op basis daarvan kiest de VNG voor een optimale verankering in de governance-structuur. Overigens blijven raadsleden en griffiers nadrukkelijk welkom in het bestuur en andere commissies.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.