Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Kernbeleid Veiligheid krijgt update

28-01-2015

Kernbeleid Veiligheid van de VNG krijgt, met het oog op de decentralisaties in het sociaal domein, een update. Nieuwe thema’s worden kort beschreven, met goede voorbeelden uit de praktijk en tips hoe deze toe te passen. Dit stelt raadsleden in staat om bij het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid de verbinding te leggen met de sociale beleidsdoelstellingen.

Kernbeleid Veiligheid is een methode om integraal veiligheidsbeleid op te stellen. De meeste gemeentelijke veiligheidsplannen zijn op deze methode gebaseerd. Met de actualisatie geeft de VNG de verbinding zorg & veiligheid, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het thema veilige publieke taak geven een plek in het Kernbeleid Veiligheid.

Het geactualiseerde Kernbeleid Veiligheid wordt binnen afzienbare tijd opgeleverd zodat gemeenteraden het kunnen meenemen in hun begrotings- en beleidscyclus.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.