Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

2016

Overzicht publicaties met tips en adviezen voor raadsleden

27-12-2016

Raadslid.Nu heeft in 2016 diverse onderzoeken uitgebracht. Rode draad in deze publicaties zijn tips, aanbevelingen en adviezen waardoor raadsleden hun raadswerk beter en effectiever kunnen uitvoeren. De vereniging heeft een overzicht van de onderzoeken, interviews en rapporten gepubliceerd.

Extra mogelijkheden aanpak woonoverlast zijn welkom

21-12-2016

De Tweede Kamer behandelt a.s. donderdag het initiatievoorstel-Tellegen voor een Wet aanpak woonoverlast. Het voorstel voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid toe tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast: een waardevolle aanvulling op bestaande instrumenten, vindt de VNG.

Colleges van B en W mogen vuurwerkvrije zones instellen

19-12-2016

Het college van B en W van Hilversum mag een deel van het centrum aanwijzen waar rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak betekent dat elk college van B en W op grond van de APV vuurwerkvrije zones kan instellen.

Wees als raadslid bewust van ondermijning

15-12-2016

Het bewustzijn voor ondermijning moet overal in Nederland worden ontwikkeld. Ook raadsleden moeten veel alerter zijn op de risico’s van ondermijning. Dit staat in het rapport ‘Ondermijning ondermijnd’ dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitgevoerd.

Monitor Veiligheid en Integriteit 2016 naar Tweede Kamer

09-12-2016

Minister Plasterk stuurde de Kamer onlangs de uitkomsten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016. Politieke ambtsdragers én overheidsmedewerkers zijn bevraagd naar hun (mogelijke) ervaringen met agressie en geweld. Tweede onderwerp van onderzoek was integriteitsbeleid en -beleving.

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

07-12-2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Experimenteerruimte voor gemeenteraden

01-12-2016

Gemeenten kunnen experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten daarvoor de ruimte geven zonder daarvoor de wet te wijzigen. Veel experimenten kunnen al binnen de huidige wetgeving.

Agressie tegen politieke ambtsdragers neemt toe

29-11-2016

Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, is in het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is een stijging ten opzichte van afgelopen jaren.

Effectief omgaan met incidenten voor raadsleden

24-11-2016

Gemeenteraadsleden hebben een verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat, in het sociaal domein, rond immigratie of op andere vlakken. Raadsleden kunnen leren hoe ze daar effectief mee omgaan.

Raad in Beraad: Bijeenkomst voor raadsleden

23-11-2016

Raadsleden ondervinden de gevolgen van de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten door onder meer decentralisaties en veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeente. Om de positie van raadsleden te verstevigen zijn er bijeenkomsten waar raadsleden samen ingaan op praktijksituaties.

Plasterk: ‘Versterking positie gemeenteraad nodig’

17-11-2016

De gemeenteraad heeft een belangrijke verantwoordelijke rol bij de transitie en de transformatie in het sociaal domein. Om deze rol als gemeenteraad goed te kunnen vervullen, is versterking van de positie van de raad nodig, zo stelt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

VNG Agenda: de opgaven en thema's voor 2017

17-11-2016

Wat willen de gemeenten het komend jaar in VNG-verband oppakken? Het staat verwoord in de VNG Agenda 2017. Drie hoofdthema's staan centraal, acht maatschappelijke opgaven bepalen de agenda voor het komende jaar.

Onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau

08-11-2016

Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de gemeente Zeist onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een geanimeerd filmpje.

Aandachtspunten voor de jaarwisseling 2016-2017

02-11-2016

De minister van Veiligheid en Justitie roept de gemeenten op schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling te verhalen op de daders ondanks dat dat geld en tijd kost. Hij schrijft dat in de jaarlijkse brief met aandachtspunten voor de jaarwisseling.

Stappenplan aanpak corruptie op lokaal en regionaal niveau

27-10-2016

Het voorkomen van corruptie en het promoten van publieke integriteit zijn cruciale voorwaarden voor stabiliteit, democratie en het vertrouwen in decentrale overheden. Het Congres voor Regionale en Lokale Overheden presenteerde daarom een stappenplan voor de aanpak van corruptie.

CDA Wijk bij Duurstede: ‘College wollig en vaag over veiligheid’

25-10-2016

Gerard Migchels, CDA-fractievoorzitter in Wijk bij Duurstede, heeft een blog geschreven over de - in zijn ogen - wollige en vage teksten over veiligheid in de programma-begroting van de gemeente. Hij roept het college op om concrete activiteiten en doelen te beschrijven, zodat de raad de mogelijkheid heeft om deze te controleren.

Groningen experimenteert met Open Raad

24-10-2016

De raad van Groningen houdt een Open Raad. Niet de raadsleden bepalen dan de agenda van de gemeenteraad maar de inwoners van Groningen zelf. Dit is een idee vanuit de gemeenteraad zelf. Inwoners kunnen op 12 november hun ideeën voor de wijk, straat of hele stad vertellen.

Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

18-10-2016

De VNG en vier brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders ontwikkelden een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden: voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. Het gaat om de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC.

CBS: aantal misdrijven in 8 jaar met kwart gedaald

17-10-2016

In ruim acht jaar tijd is het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland met ruim 26 procent afgenomen tot minder dan een miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar hoe doet uw gemeente het eigenlijk?

Succesvol vervolg Raadsacademie in Roermond

07-10-2016

Raadsleden uit Limburg hebben dinsdagavond in Roermond tijdens de Raadsacademie gesproken en nagedacht over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren.

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

29-09-2016

Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is volgens de VNG hard nodig na jaren van forse bezuinigingen.

Presentaties Raad op Zaterdag (Zwolle) beschikbaar

28-09-2016

Ruim 140 raadsleden en griffiers bezochten zaterdag 24 september het regionale VNG-congres Raad op Zaterdag in Zwolle. De netwerkdag voor raadsleden stond deze keer vooral in het teken van de Omgevingswet. Daarnaast waren er workshops over de rol van de raad bij jeugdhulp, de Monitor Sociaal domein en de integratie en participatie van vluchtelingen.

Raadstafel Toezicht Sociaal Domein

26-09-2016

Raadsleden hebben er sinds de decentralisaties op het gebied van Zorg, Jeugdzorg en Participatie grote verantwoordelijkheden bijgekregen. Dat maakt het raadswerk anders dan dat van uw voorgangers: nooit eerder hadden Nederlandse gemeenten zo’n omvangrijk takenpakket als nu.

Zorgen over ondersteuning bedreigde raadsleden

22-09-2016

Raadsleden die met bedreigingen worden geconfronteerd, krijgen te weinig goed advies en er wordt niet eenduidig op gereageerd. “Er moet meer gebeuren en vooral meer aandacht worden gegeven, want ik maak mij zorgen dat de beschikbare informatie hoe bedreigde raadsleden moeten worden ondersteund niet bekend zijn bij raadsleden, griffiers en burgemeesters", aldus de fractievoorzitter van VVD Zaanstad, Gerard Ram

Terugblik vergadering VNG-bestuur

16-09-2016

Het bestuur van de VNG kwam op 8 september 2016 bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de opvang en integratie van vluchtelingen en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Bijdrage raad bij incidentenmanagement in het sociaal domein

14-09-2016

De raad kan een actieve bijdrage leveren tijdens incidentenmanagement in het sociaal domein door vooraf scherpe burgeranalyses te maken. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat gemeenten komen tot een strategie op maat waarbij rekening wordt gehouden met de lokale waarden en cultuur.

Zorgplicht gemeenteraad bij agressie tegen burgemeester

08-09-2016

De gemeenteraad heeft als werkgever van de burgemeester een zorgplicht wanneer deze te maken krijgt met agressie, geweld en/of intimidatie. Dat betoogt Pascale Georgopolou, raadsgiffier in Amstelveen.

Raadsleden kunnen met CEO sturen op Wmo en jeugdhulp

31-08-2016

Raadsleden kunnen met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) cijfers over het sociaal domein van hun gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ze kunnen met de uitkomsten van het CEO in de raad bespreken wat er wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren.

Bergen op Zoom: kadernota Integrale veiligheid op één A4’tje

25-08-2016

De gemeente Bergen op Zoom heeft haar complete kadernota Integrale veiligheid beschreven op één A4’tje. Geen dikke dossiers meer die bol staan met ambtelijk, voor het gemiddelde raadslid vaak onbegrijpelijk jargon, maar een puntsgewijze samenvatting op hoofdlijnen.

Jacques Wallage over rol raadsleden

19-08-2016

Gemeenteraadsleden zijn te veel schaduwwethouder en te weinig volksvertegenwoordiger. Dat stelt Jacques Wallage vandaag in een column in het Financieele Dagblad. “Een klacht over het onderhoud in één straat hoeft niet alleen over de spreekwoordelijke stoeptegel te gaan.”

Raadsleden en de invloed op samenwerkingsverbanden

12-08-2016

Van de gemeenteraden ervaart 8,7 procent geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij intergemeentelijke samenwerking, terwijl de samenwerking ook niet bijdraagt aan het realiseren van lokale doelen. Dit schrijft waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

De Raadsacademie komt naar u toe in Roermond

10-08-2016

Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, de bestuurlijke rol van de raad, de rol van de accountant of sociale media als instrument van de raad kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie op 4 oktober in Roermond. De Raadsacademie wil een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet

09-08-2016

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld over de ‘Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet (BVGS)’. In de brief wordt verwezen naar een aantal tools voor veiliger gebruik van Suwinet in uw gemeente. De VNG roept bestuurders en raadsleden op een bijdrage te leveren aan een voorspoedige implementatie.

'Nieuwe afspraken nodig over opvang asielzoekers'

01-08-2016

De instroom van asielzoekers is teruggelopen, de afspraken over de opvang van asielzoekers moeten daarom worden aangepast. Dat stelde burgemeester Jos Wienen (Katwijk), voorzitter van de VNG-adviescommissie Asiel en Integratie, eind vorige week in een interview met dagblad Trouw.

Veiligheid in roerige tijden

22-07-2016

Raadsleden krijgen meer met intimidatie, bedreiging en verbale agressie te maken. Hoe kunnen bestuurders en raadsleden in deze tijden het hoofd koel houden zonder dat hun integriteit hiermee in het geding komt?

Raadsacademie komt naar Assen

15-07-2016

Raadsleden die meer willen leren over de thema’s sociaal domein, burgerkracht en maatschappelijke initiatieven, de veranderende controlerende rol van de raad, en integriteit en belangenverstrengeling kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Assen. De Raadsacademie staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording.

Rijk, VNG: Maak aanspreekpunt voor complexe jeugdhulpzaken!

12-07-2016

Ouders met een kind in een jeugdhulptraject geven aan dat zij soms van het kastje naar de muur gestuurd worden. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten in deze gevallen een goede oplossing forceren en cliënten hierover helder informeren.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar

06-07-2016

Op de website Waarstaatjegemeente.nl is gisteren de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd. Deze monitor geeft uw gemeente een goed inzicht in de resultaten in het sociaal domein. De cijfers uit de monitor kunnen gebruikt worden voor agendavorming, besluitvorming, verantwoording of onderzoek.

Suwinet: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

04-07-2016

De ingezette verbeterslag voor Suwinet is in een hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit het rapport 'Suwinet 2015, vervolgonderzoek veilig omgaan met elkaars gegevens' van de Inspectie SZW. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd onder alle gemeenten.

Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen

29-06-2016

Uit onderzoek naar huisvesting van vluchtelingen blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders vóór huisvesting is. Wordt huisvesting concreet? Dan zijn iets meer ondervraagden tegen.

Actieplan moet positie raadsleden verstevigen

20-06-2016

Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. Door de decentralisaties in het sociaal domein, de migratieproblematiek en de toegenomen burgerparticipatie is er nog meer werk op gemeenteraadsleden afgekomen. Terwijl de meeste van hen het raadswerk naast hun reguliere baan doen.

Verslag deelcongres over participatie van vluchtelingen

13-06-2016

'Stilstand is voor niemand goed, maak daarom vanaf dag 1 werk van integratie.' Dat is de gezamenlijke conclusie van het deelcongres ‘Participatie van vluchtelingen: van visie en droom naar beleid en praktijk’, tijdens het VNG Jaarcongres 2016.

Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid

09-06-2016

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De ALV van de VNG omarmt het rapport en advies van de werkgroep. Dit bleek gisteren tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad

08-06-2016

Raadsleden zijn het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Het is noodzakelijk dat de kruispuntfunctie op vier punten wordt versterkt: tot die conclusie komt de VNG Denktank in het Jaarbericht 2016.

Raadsleden willen meer ondersteuning sociaal domein

01-06-2016

Raadsleden willen kortere, kernachtige samenvattingen van beleidsstukken over jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en werkparticipatie. Een derde deel van de raadsleden heeft te weinig tijd en mogelijkheden om de huidige vaak dikke onleesbare dossiers op het gebied van de nieuwe gedecentraliseerde taken goed te begrijpen.

Voorziening voor Veiligheid & Integriteit Politieke Ambtsdragers

01-06-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt na de zomer met een voorziening voor Veiligheid & Integriteit van Politieke Ambtsdragers. Dit zegde hij toe in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Veilige Publieke Taak van politieke en publieke ambtsdragers.

De VNG Nieuwsapp: het laatste nieuws bij de hand!

30-05-2016

Dagelijks op de hoogte blijven van het nieuws over gemeenten en de landelijke politiek? Download dan de VNG Nieuwsapp en volg het laatste nieuws van de VNG, de redactie van VNG Magazine (Sdu) en ANP Politiek.

Verdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang over 2017

27-05-2016

Hoe wordt het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor het komende jaar over gemeenten verdeeld? Staatssecretaris Van Rijn en de VNG kwamen hierover in een bestuurlijk overleg tot afspraken.

Inwoners pitchen ideeën bij gemeenteraad

25-05-2016

De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten bewonersparticipatie te stimuleren. De raad stemde in met een voorstel om inwoners eenmaal per jaar ideeën over hun buurt te laten pitchen bij de gemeente.

Raadpleging Uitwerkingsakkoord Asielinstroom sluit 1 juni

24-05-2016

Gemeenten kunnen tot en met 1 juni via een ledenraadpleging aangeven of zij instemmen met het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom'. Dit onderhandelaarsresultaat is op 28 april 2016 tussen Rijk en VNG tot stand gekomen.

Wisselend beeld AD Misdaadmeter

23-05-2016

De 15e editie van de jaarlijkse AD Misdaadmeter laat een zeer wisselend beeld zien. Positief gesteld is het in 2015 is Nederland gemiddeld genomen weer wat veiliger geworden. Negatief gezien steeg in een kwart van de gemeenten de criminaliteit juist. Het hangt er dus erg vanaf waar iemand woont en hoe het daar met de criminaliteit is gesteld.

VVD Nijmegen hekelt bezuinigingen Veiligheidshuis Gelderland Zuid

23-05-2016

De VVD Nijmegen begrijpt niet waarom er de afgelopen twee jaar streng bezuinigd is op het Veiligheidshuis Gelderland Zuid. VVD-raadslid Fleur Kossen heeft inmiddels vragen gesteld over de bezuiniging en noemt het college zelfs een dief van zijn eigen portemonnee.

Rondetafelgesprek over bedreiging publieke ambtsdragers

18-05-2016

De overheid neemt bedreigingen van publieke ambtsdragers, ofwel ambtenaren, serieus. Daarom is directeur van het CCV Patrick van den Brink vandaag aanwezig bij een rondetafelgesprek hierover. Hij praat met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij over dit onderwerp, wat valt onder het Programma Veilige Publieke Taak.

Gemeenteraad Waalre overwegend positief over AZC

17-05-2016

De gemeenteraad van Waalre heeft eind vorige week zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft op basis hiervan besloten om het voorgenomen besluit over de mogelijkheid om een AZC in Waalre aan te bieden aan de regio, om te zetten in een definitief besluit.

Voorstel voor inzet pleidooi modernisering cannabisbeleid

13-05-2016

Experimenteerruimte om de cannabisketen van productie tot en met verkoop eenduidig te regelen, en een consistenter beleid: dat stelt het VNG-bestuur voor als inzet van een pleidooi bij het volgende kabinet tot modernisering van het cannabsbeleid.

Algemene Ledenvergadering VNG: agenda en stukken

12-05-2016

De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering van de VNG staan online. Tijdens de vergadering wordt onder andere gesproken over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en modernisering van het cannabisbeleid.

Handreiking besluitvorming opvang asielzoekers

06-05-2016

Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit.

Tijdens VNG Jaarcongres 2016: Mini-symposium Sociaal Domein

29-04-2016

Right to Challenge, verwarde personen, woonvormen ná Opvang of Beschermd Wonen, schuldhulpverlening, kindcentra, publieke gezondheid en investeren in preventie: zie daar het keuzemenu van het Mini-symposium Sociaal Domein op de eerste dag van het VNG Jaarcongres.

Kamerbrief over veiligheid politieke ambtsdragers

21-04-2016

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over een financieel vangnet voor de beveiligingskosten van bedreigde politieke ambtsdragers, acute psychosociale ondersteuning van bedreigde politieke ambtsdragers en de instrumentenkoffer Veilig bestuur.

Nieuwe Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers

19-04-2016

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Naar aanleiding van de nieuwe gedragscodes is de ‘Handreiking integriteit politieke ambtsdragers’ uit 2013 geactualiseerd.

Beantwoording Kamervragen over bedreiging van raadsleden

14-04-2016

Minister Plasterk (BZK) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op bedreigingen gericht tegen raadsleden. Met de brief geeft hij antwoord op vragen van het Kamerlid Manon Fokke (PvdA).

Actieweek voor Veilige Publieke Taak Raadsleden

11-04-2016

Raadsleden, burgemeesters en wethouders, allemaal zogeheten ambtsdragers met een publieke taak, moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016.

Data Raad op Zaterdag bekend

04-04-2016

Het eerstvolgende VNG-regiocongres Raad op Zaterdag is op 21 mei in Eindhoven. De VNG houdt ook een Raad op Zaterdag op 24 september in Zwolle. De focus van deze regionale congressen voor raadsleden ligt op actuele thema’s in relatie tot de rol van de raad.

Plasterk stuurt brief over nieuwe VPT-maatregelen

21-03-2016

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat gaat soms gepaard met agressie en geweld. Dit is onacceptabel. In een brief aan alle burgemeesters vraagt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven vervullen.

VNG-visie Handhaver 2020: sterk in de openbare ruimte

21-03-2016

De handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol van betekenis in de aanpak van veelvoorkomende ergernissen en overlast. Samen met de politie hebben boa's de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. Wat is in de toekomst nodig voor een sterke handhaver?

Raadslid.Nu bepleit betere nazorg bedreigde raadsleden

17-03-2016

De nazorg voor raadsleden die omwille van hun raadswerk bedreigd worden, kan en moet beter worden geregeld. Raadslid.Nu heeft zich hiervoor sterk gemaakt bij de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake bedreigingen van publieke ambtsdragers, woensdagmiddag in de Tweede Kamer.

Plasterk: Asielopvang bespreken in gemeenteraad

07-03-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat het college van B&W over de opvang van asielzoekers het gesprek moet voeren met de gemeenteraad. "Een goede discussie is nodig om draagvlak in de gemeente te hebben", schrijft minister Plasterk in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Hayke Veldman.

Raad Breda werkt met burgemeester tegen maffiapraktijken

26-02-2016

De gemeenteraad van Breda en de burgemeester van Breda werken samen om de georganiseerde criminaliteit in de Brabantse stad aan te pakken. Daarbij heeft de raad niet alleen aandacht voor het aanpakken van kopstukken van criminele organisaties maar ook voor de zogeheten facilitators zoals makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders. Volgens burgemeester Paul Depla heeft Breda te maken met maffiapraktijken.

Kwart raadsleden bedreigd

25-02-2016

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. Onderzoek van het Periklesinstituut, in samenwerking met het CCV en de Vertrouwenslijn, laat zien dat de recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam.

Democratie in gevaar bij aftreden wegens bedreigingen

15-02-2016

Als raadsleden aftreden vanwege bedreigingen is de democratie in gevaar. De agressor wint als je stopt als raadslid. Dit was één van de standpunten van een aanwezig raadslid tijdens de stellingendiscussie bij de bijeenkomst Veiligheid in Roerige tijden die afgelopen vrijdag door het CCV in samenwerking met Raadslid.Nu werd georganiseerd.

Tweede Kamer houdt hoorzitting over agressie tegen raadsleden

12-02-2016

Raadsleden en lokale bestuurders zullen in de Tweede Kamer worden gehoord over de agressie waar ze mee te maken krijgen vanwege opvang van vluchtelingen in gemeenten. Tijdens een commissievergadering op 11 februari heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd.

Zeven procent van raadsleden dreigt te stoppen als gevolg van agressie

11-02-2016

Zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. Daarnaast twijfelt 12 procent van de raadsleden of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Plasterk stelt financieel vangnet in voor beveiliging politieke ambtsdragers

09-02-2016

Het asielvraagstuk liet de afgelopen maanden zien dat politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, steeds vaker geweldadig worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingsituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel vangnet in voor aanvullende beveiligingskosten.

Terugblik Raad op Zaterdag 30 januari

04-02-2016

‘De VNG heeft de rol en positie van de gemeenteraad in de afgelopen jaren stevig op haar agenda gezet’. De meerderheid van de bijna 100 deelnemers (raadsleden en griffiers) van de Raad op Zaterdag op 30 januari bevestigden deze stelling met een groen kaartje.

Raad let op veiligheidsgevoel inwoners

03-02-2016

De gemeenteraad kan er voor zorgen dat het veiligheidsgevoel van de inwoners van dorpen en wijken bij de opvang van vluchtelingen in beeld blijft. In de Drentse gemeente De Wolden riep de raad in een gezamenlijke verklaring van alle raadsfracties het college op om goed overleg te voeren met de inwoners en de vertegenwoordigers van de dorpen waar de gemeente opvanglocaties wil realiseren.

Hilversumse raad schouder aan schouder tegen bedreigingen

01-02-2016

De Hilversumse gemeenteraad heeft in een unanieme verklaring de recente bedreigingen aan het adres van diverse raadsleden in de scherpst mogelijke bewoordingen afgekeurd. “Wij staan ondubbelzinnig achter onze collega’s en zullen schouder aan schouder met hen de uitdagingen waar Hilversum voor staat tegemoet treden”.

Raadsbrede brief vluchtelingenopvang Oosterhout

26-01-2016

De raadsleden in Oosterhout hebben hun wensen en bedenkingen rondom de opvang van vluchtelingen in de gemeente kenbaar gemaakt in een brief aan het college van B en W. Hierin pleiten zij onder meer voor ‘eerlijke, heldere en volledige communicatie’.

‘Periodieke rapportages incidenten vluchtelingen onwenselijk’

26-01-2016

De voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de VNG, de Katwijkse burgemeester Jos Wienen, ziet niets in het initiatief zijn Amsterdamse collega Eberhard van der Laan. Deze wil de gemeenteraad van Amsterdam maandelijks op de hoogte stellen van politieoptredens bij incidenten waar asielzoekers bij betrokken zijn.

Controle op het sociaal domein

22-01-2016

Voor een effectieve controle op de nieuwe taken in het sociaal domein is het verstandig te letten op een aantal belangrijke cijfers. Wil je als gemeente een succesvol jeugdbeleid voeren dan dien je te letten op het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen.

Gemeentelijke prioriteiten veiligheid op een rij gezet

14-01-2016

Gemeenten ervaren een daling van prioriteit voor de thema's rampen- en crisisbeheersing en ook op seksueel en huiselijk geweld. De aandacht voor de thema's veilige evenementen en georganiseerde criminaliteit steeg juist.

Terugblik bestuursvergadering VNG januari 2016

12-01-2016

De wetenschapsagenda van de VNG richt zich het komende jaar op aan aantal specifieke thema’s, waaronder de gemeenteraad van de toekomst, de kracht van de regio’s, lokale democratie en public value. Dat vertelde Job Cohen tijdens zijn presentatie van de wetenschapsagenda 2016 voor de VNG.

Patrick van den Brink (CCV): "Veiligheid is mensenwerk en maatwerk"

12-01-2016

"Uw positieve verhalen en het enthousiasme van mijn collega’s hebben mij gesterkt in de overtuiging dat het CCV een organisatie is die er toe doet en die gewaardeerd wordt." Deze woorden van vertrouwen sprak directeur Patrick van den Brink vanmiddag uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CCV.

Webinar controle en verantwoording in het sociaal domein

07-01-2016

Raadslid.Nu en Deloitte willen raadsleden ondersteunen in hun controlerende en verantwoordende rol in het sociaal domein en bieden u de mogelijkheid uw deskundigheid op dit gebied te bevorderen middels een webinar.

Nieuwjaarsboodschap VNG-voorzitter Jan van Zanen

05-01-2016

'Terugkijkend op het voorbije jaar kan ik niet anders dan concluderen dat het een turbulent jaar is geweest voor gemeenten. 2015 was een jaar vol nieuwe uitdagingen. We begonnen met een nieuw pakket aan verantwoordelijkheden in het sociaal domein en halverwege het jaar kwam daar een andere majeure opgave bij: zorgen voor voldoende opvang voor de vele vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

Terugblik cie. Raadsleden & Griffiers

04-01-2016

De eerste vergadering van de commissie Raadsleden & Griffiers stond grotendeels in het teken van een nadere onderlinge kennismaking en bespreking van het doel en de werkwijze van de commissie. Daarnaast gaf André Krouwel een presentatie.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.