Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Raad in Beraad: Bijeenkomst voor raadsleden

23-11-2016

Raadsleden ondervinden de gevolgen van de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten door onder meer decentralisaties en veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeente. Om de positie van raadsleden te verstevigen zijn er bijeenkomsten waar raadsleden samen ingaan op praktijksituaties.

Aan de hand van eigen (lokale) casuïstiek of dilemma’s bespreken zij thema’s die te maken hebben met de vraag hoe zij als raadslid hun functie effectief kunnen invullen. Als u mee wilt doen, komt er eerst een intakegesprek. Daarna polst de griffier de belangstelling en prikt een datum, tijd en locatie. En dan kunnen we aan de slag.

Inhoud

Aan de hand van eigen (lokale) voorbeelden of dilemma’s bespreken raadsleden thema’s die te maken met hun eigen werk.

Het gaat om hoe je omgaat met thema’s als:

  • Signalen over individuele gevallen die raadsleden via de band bereiken
  • Eigen kracht van burgers en burgerinitiatieven
  • Maatschappelijke druk
  • De sturing op regionale samenwerkingsverbanden.

Niet de politieke opvattingen staan daarbij centraal, maar de vraag hoe je als raadslid of als gehele raad je rol effectief kunt invullen in de huidige maatschappij.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.