Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Terugblik VNG-cie. Bestuur & Veiligheid

03-03-2017

De commissie Bestuur & Veiligheid kwam vorige maand bijeen. Te gast was korpschef Erik Akerboom. De commissie sprak met hem over de afgelopen jaarwisseling en de gewenste investering in de Nationale Politie.

Toename illegaal vuurwerk

De commissie besprak met korpschef Erik Akerboom de ervaringen met de afgelopen jaarwisseling. Hoewel deze relatief rustig is verlopen, is er ook veel zorg bij de politie over de toename van illegaal vuurwerk. Die zorgen betreffen het gebruik, de import én de opslag (met alle risico’s van dien). Voorgesteld werd een conferentie te houden over de verschillende facetten van illegaal vuurwerk.

Tijdens de bijeenkomst werd verder gesproken over de kwestie met de verkiezingssoftware OVS, de uitwerking van de Ontwikkelagenda lokale democratie ‘Actie op maat’, en de Proeftuinen ‘Maak verschil’.

Proces verkiezingen

Zoals bekend, besloot minister Plasterk onlangs dat de verkiezingssoftware OVS (voor het optellen van stemmen) niet meer gebruikt mag worden. De commissie werd verslag gedaan van de overleggen met de minister hierover. Besproken werden de mogelijkheden van gemeenten om het verkiezingsproces veilig en zorgvuldig te laten verlopen.

Ontwikkelagenda lokale democratie

VNG-beleidsdirecteur Kees Breed gaf een toelichting op de uitwerking van de Ontwikkelagenda lokale democratie door het VNG-bureau. De uitwerking verloopt volgens drie sporen: vernieuwing democratie, samenwerken en interbestuurlijke verhoudingen, en professionaliseren. Aan de orde kwam ook de opbrengst van de Proeftuinen 'Maak verschil' en het verder verkennen van de regionale vraagstukken in relatie tot de maatschappelijke opgaven van gemeenten.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.