Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Zomeraanpassing van de model-APV

26-07-2017

De ‘zomeraanpassing 2017’ van de model-APV omvat vooral wijzigingen vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen, en tips, verzoeken en opmerkingen van gemeenten die de VNG het afgelopen jaar ontving. Twee in het oog springende aanpassingen zijn die over 'schaarse vergunningen' en 'hinderlijk drugsgebruik'.

Wijzigingen

De wijzigingen zijn vandaag per ledenbrief aan de gemeenten verzonden. Twee aanpassingen beschrijft de VNG-website apart: 'Schaarse vergunningen' en 'hinderlijk drugsgebruik'

  • Artikel 1:7 is gewijzigd vanwege de nu al klassieke uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 november 2016) over de schaarse vergunningen. Daaruit blijkt dat voor onbepaalde tijd verleende vergunningen zich niet altijd verdragen met het formele gelijkheidsbeginsel.
  • Voor het eerst is een bepaling opgenomen tegen z.g. ‘hinderlijk drugsgebruik’ (artikel 2:74a).

De VNG-ledenbrief besteedt tot slot aandacht aan interessante ontwikkelingen die nog niet leiden tot een aanpassing in de model-APV, maar die door gemeenten wel met belangstelling worden gevolgd.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.