Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Enquête over agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

02-02-2018

I&O Research voert vanaf deze maand een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uit. Volksvertegenwoordigers en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen worden benaderd voor een persoonlijke enquête. Griffiers en secretarissen krijgen een vragenlijst over het beleid van hun organisatie.

Wanneer de respons net zo hoog is als in voorgaande jaren,dan kunnen de uitkomsten een scherp beeld geven in de ontwikkelingen en de effectiviteit van de aanpak om agressie en geweld tegen te gaan. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK.

Meting 2018

De meting van 2018 richt zich op de mate waarin politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur te maken krijgen met agressief, intimiderend of gewelddadig gedrag door burgers. Tevens wordt bij griffiers en secretarissen van gemeenten, waterschappen en provincies geïnventariseerd wat hun organisaties doen om agressie door burgers te voorkomen en te bestrijden en welke voorbeelden van succesvolle aanpak er in het land ontwikkeld zijn.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties in het openbaar bestuur actief beleid gaan voeren, waarbij wel opviel dat het beleid gericht op politieke ambtsdragers in de regel veel minder uitgewerkt is dan voor ambtenaren. Een belangrijke vraag is of die achterstand inmiddels is ingehaald.

Inzage ontwikkeling aantal incidenten

Verder zal de aanstaande meting duidelijk maken of en hoe het aantal incidenten en het slachtofferschap zich ontwikkeld. Bij de laatste meting in 2016 was er een toename terwijl in de jaren daarvoor juist van een daling sprake was. De vraag is hoe deze trend zich in 2018 verder heeft ontwikkeld. Wordt de langjarige aflopende trend weer opgepikt of zet de kentering zich door?

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.