Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Tussenstand wetsvoorstel experiment cannabis

07-09-2018

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel Experiment gesloten coffeeshopketen. In de brief gaat de VNG in op de wijze waarop de vereniging namens de leden heeft gereageerd op de initiatieven van het Kabinet en de verdere invulling van het ‘uniform experiment gesloten coffeeshopketen’.

Vervolgproces

Op 5 september ligt het wetsvoorstel AMvB voor op een procedurevergadering. Daar zal duidelijk worden wanneer het wetsvoorstel geagendeerd wordt, al dan niet in directe samenhang met de aangekondigde AMvB. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert een aantal expertsessies voor gemeenten en andere stakeholders over de verder invulling van het experiment. Omdat het huidige wetsvoorstel op een cruciaal punt afwijkt van het VNG-standpunt, biljft de VNG zoeken naar mogelijkheden om de belangen van gemeenten onder de aandacht te brengen.

Aanmelding voor deelname aan het experiment

De adviescommissie Knottnerus gaat in een tweede advies in op de selectiecriteria voor deelnemende gemeenten. Dit tweede advies wordt na 1 oktober 2018 verwacht. Ook worden in het experiment controlegemeenten geselecteerd, om de effecten in deelnemende gemeenten te kunnen vergelijken met niet deelnemende gemeenten.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.