Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

VNG: Terecht accent op aanpak illegaal vuurwerk

11-06-2018

Het kabinet maakte 8 juni bekend geen landelijk verbod te willen op knalvuurwerk en vuurpijlen. In reactie op het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liet de VNG onlangs weten dat de focus vooral moeten liggen op de aanpak van illegaal vuurwerk.

Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen om te komen tot 'een veilige en plezierige jaarwisseling'. De VNG zal de maatregelen nog definitief beoordelen aan de hand van de uitgangspunten zoals verwoord in onze reactie over het rapport van de Onderzoeksraad. (Brief aan minister Ollongren: zie onderaan dit bericht.)

Illegaal vuurwerk

Onderdeel van de kabinetsmaatregelen is extra inzet op de opsporing en handhaving op illegaal vuurwerk. Dat is een goede zaak, in onze brief aan minister Ollongren wijzen we erop dat illegaal vuurwerk het grootste probleem blijft rond de viering van de jaarwisseling.

Hoe het Rijk kan helpen

De aanpak van geweld en overlast rond de jaarwisseling heeft een volwaardige plek in het gemeentelijk veiligheidsbeleid, en met succes. De VNG ziet een aantal punten waarop het Rijk gemeenten verder kan helpen:

  • Meer mogelijkheden/criteria voor gemeenten om te bepalen waar vuurwerk wel/niet (vuurwerkvrije zone) mag worden afgestoken. De overlast verschilt per regio, dat vraagt om differentiatie voor bijvoorbeeld het instellen van vuurwerkvrije zones.
  • Hoewel differentiatie gewenst is, kunnen beslissingen van de ene gemeente gevolgen hebben voor de andere, met name voor de beschikbare handhavingscapaciteit, daar zal dus altijd regionaal overleg over moeten plaatsvinden.
  • Bij eventuele aanscherping van beleid moet altijd aandacht zijn voor voldoende handhavingscapaciteit: verbieden zonder handhaven is zinloos.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.