Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Basisopleidingsprogramma voor raadsleden beschikbaar

25-01-2018

Wat moet je als (nieuw) raadslid weten en kunnen? Hoe geven raadsleden invulling aan de eigen rol en welke ontwikkelbehoeften brengt dit met zich mee? Welke cursussen en trainingen passen daarbij?

Het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden maakte hiervan een inventarisatie, in opdracht van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van BZK. Het resultaat, ‘Basisopleidingsprogramma voor raadsleden’ is nu beschikbaar. (Het document werd gepresenteerd tijdens het Landelijke raadsledencongres op 20 januari).

Kader voor opleidingen

Het Basisopleidingsprogramma formuleert de belangrijkste need-to-know’s en kernkwaliteiten voor (nieuwe) raadsleden. Daarnaast is het bestaande aanbod geïnventariseerd en aangevuld met nog te ontwikkelen trainingen en cursussen. Het programma biedt een kader waarbinnen opleidingen worden aangeboden.

Input raadsleden en anderen

Het Centre for Professional Learning voerde gesprekken met raadsleden, griffiers, politieke partijen, inhoudelijke experts en burgemeesters. Een survey werd uitgezet die door 653 raadsleden is beantwoord. De input en de daar uit voortkomende inzichten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het Basisopleidingsprogramma.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.