Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Nieuw: e-learning modules voor raadsleden

27-03-2018

Wilt u zich voorbereiden op het raadslidmaatschap of meer leren over inhoudelijke onderwerpen of uw taken als raadslid? Dat kan nu via www.leerplatformraadsleden.nl!

zeven modules

Het platform biedt e-learning modules over:

 • financiën
 • burger- en overheidsparticipatie
 • regionale samenwerking
 • rollen & instrumenten
 • de Omgevingswet
 • het sociaal domein
 • veiligheid

Het Leerplatform voor raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht van het ministerie van BZK en de VNG, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Weinig tijd

Raadsleden zijn druk bezet en beschikken niet over veel budget om te leren en verder te professionaliseren. Met het leerplatform is er nu een plek waar alle raadsleden in Nederland, ongeacht politieke kleur, onafhankelijk van tijd en plek, kosteloos kunnen leren. Een platform waar raadsleden op een interactieve manier verdiepende kennis kunnen opdoen die voor hun raadswerk van belang is.

Ontwikkeld met raadsleden en griffiers

Raadsleden en griffiers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van e-learning modules. Bij de raadsleden ging het om een mix van (zeer) ervaren en kandidaat-raadsleden, vertegenwoordigers van zowel landelijke als lokale partijen. De e-learning modules worden op termijn ook benaderbaar via de raadsinformatiesystemen.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.